« Terug naar vorige pagina

Weer een ander medicijn?!

Regelmatig moeten wij u vertellen dat wij het door u gewenste geneesmiddel niet kunnen leveren. Dit heeft soms te maken met het preferentiebeleid, zie hier voor meer informatie over het preferentiebeleid. In de laatste jaren komt het echter steeds vaker voor dat geneesmiddelen niet leverbaar zijn door leveringsproblemen.

Oorzaken van leveringsproblemen

  • Productieproblemen: onvoorziene problemen in de productie kunnen ertoe leiden dat er een tijdelijk tekort ontstaat.
  • Toegenomen vraag: wanneer een geneesmiddel opeens preferent is voor een grote groep verzekerden moet de fabrikant in korte tijd de productie opschroeven.
  • Geen voorraad: fabrikanten houden steeds minder voorraad, omdat het houden van voorraad geld kost. Wanneer er productieproblemen zijn is er daarom geen ruimte om te compenseren met bestaande voorraad. Hetzelfde geldt voor groothandels die een lage voorraad houden.
  • Nederland oninteressant afzetgebied: relatief goedkope geneesmiddelen worden vaak in mindere mate aan Nederland geleverd. Dit heeft te maken met de erg lage geneesmiddelprijzen (mede door het preferentiebeleid), lage inwonersaantal en lage geneesmiddelconsumptie in Nederland. Hierdoor komt Nederland vaak laag op de prioriteitenlijst van fabrikanten. Soms worden geneesmiddelen zelfs helemaal van de Nederlandse markt gehaald.

Wat doet u apotheker?

  • Zelfde geneesmiddel, andere apotheek. Voordat wij een alternatief voor u zoeken, kijken we eerst of een collega apotheek in de omgeving nog een laatste voorraad heeft van het geneesmiddel. Wij halen dit dat zelf voor u op, u merkt er niets van!
  • Zelfde geneesmiddel, ander merk. Afhankelijk van de duur van het tekort kijkt uw apotheker of er een geschikt alternatief is in Nederland. Van de meeste geneesmiddelen is eenzelfde geneesmiddel van een ander merk beschikbaar.
  • Ander geneesmiddel, zelfde geneesmiddelgroep. Wanneer er bij andere merken ook geen geneesmiddelen beschikbaar zijn, kijkt uw apotheker of een geneesmiddel met dezelfde werking gevonden kan worden. Zo ondervindt u zo min mogelijk hinder van een wijziging. Wij wijzigen een geneesmiddel uiteraard in overleg met uw voorschrijver!
  • Zelfde geneesmiddel, buitenland. Uw apotheker kijkt ook altijd of geneesmiddel uit het buitenland gehaald kan worden voor u. Dit betekent meestal echter dat dit (deels) voor uw rekening is, omdat buitenlandse geneesmiddelen buiten het vergoedingspakket vallen van de meeste zorgverzekeraars.

Ingewikkeld?

Dat klopt! Onze beroepsvereniging, de KNMP, doet haar uiterste best om geneesmiddeltekorten op de politieke agenda te zetten. In de tussentijd probeert uw apotheker te zoeken naar praktische oplossingen waar u zo min mogelijk hinder van ondervindt!