Longontsteking (Pneumonia)

Longontsteking (Pneumonia)

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes dunne, tere zakjes, de longblaasjes (medische benaming: alveoli). In de longblaasjes wordt koolstofdioxide in het bloed omgewisseld voor zuurstof.

Longontsteking is een ernstige infectie of ontsteking van je longen. De longblaasjes vullen zich met pus en andere vloeistoffen; hierdoor kan het zuurstof niet goed in je bloed doordringen. Wanneer je bloed te weinig zuurstof bevat, kunnen je lichaamscellen hun werk niet goed doen.

Longontsteking kan op twee manieren je longen aantasten. Typische (lobaire) longontsteking tast een deel (longkwab) van een long aan. Bronchopneumonie (haardvormige longontsteking) tast verschillende plekken op de beide longen aan. Longontsteking is geen op zichzelf staande ziekte. Er zijn meer dan 30 verschillende factoren waardoor longontsteking kan ontstaan. De vijf hoofdoorzaken zijn: 1) bacteriën, 2) virussen, 3) mycoplasma’s, 4) andere besmettelijke organismen, zoals schimmels – waaronder pneumocystis organismen en 5) verschillende chemicaliën.

Neem onmiddellijk contact op met je arts als je symptomen van longontsteking bespeurt. Ook al zijn er veel effectieve antibiotica voor de bestrijding van longontsteking, toch is tijdige diagnose en behandeling van groot belang.