Leukemie (Acute Myeloïde)

Leukemie (Acute Myeloïde)

In de holle binnenschacht van botten zit een sponsachtige massa, het beenmerg. In het beenmerg worden stamcellen aangemaakt. Stamcellen zijn onvolgroeide cellen, die zich kunnen ontwikkelen tot bestanddelen van het bloed, namelijk rode bloedcellen (of erytrocyten, de ‘vervoerders’ van zuurstof in het lichaam), witte bloedcellen (of lymfocyten, de bestrijders van infectie), en bloedplaatjes (of trombocyten, die het stollen van bloed bevorderen).

Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van kanker die het bloed en het beenmerg aantast. Bij gezonde mensen maken de stamcellen myeloblasten aan; dat zijn cellen waaruit volwassen witte bloedcellen ontstaan. Bij AML-patiënten ontwikkelen deze myeloblasten zich niet tot volwassen, gezonde witte bloedcellen, maar juist tot onvolwaardige, abnormale cellen. Er worden minder gezonde, goed functionerende bloedcellen en bloedplaatjes aangemaakt naarmate het aantal abnormale bloedcellen in het bloed en het beenmerg toeneemt.

Er zijn veel kankersoorten die verwant zijn aan AML. Deze worden ingedeeld volgens de mate van rijpheid van de witte bloedcellen op het tijdstip van de diagnose, en de mate waarin de kankercellen van normale bloedcellen afwijken. De kankercellen kunnen zich via de bloedsomloop verplaatsen en zich zo naar andere organen uitzaaien, zodat op allerlei plaatsen tumoren kunnen ontstaan.

AML komt het meest bij volwassenen voor, maar kan ook bij kinderen optreden. De symptomen zijn o.a. vermoeidheid, koorts, bloeding en blauwe plekken. Chemotherapie, bestralingstherapie, stamceltransplantatie en medicinale therapie zijn de behandelingen die momenteel het meest tegen AML worden ingezet. Er wordt ook onderzoek verricht naar biotherapie.

Je arts kan je het best informeren over behandeling van deze aandoening. Het is van groot belang met je dokter te bespreken welke behandeling voor jou de meest geschikte is.