HIV (AIDS)

HIV (AIDS)

De witte bloedcellen, die in de botten worden aangemaakt, vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem van het lichaam. Als een ontstekingsorganisme, zoals een virus of bacterie, het lichaam binnendringt, zijn de witte bloedcellen de voorste linie van het ‘defensieleger’ dat de indringer probeert te vernietigen. Infectie met bepaalde organismen kan echter ernstige gevolgen hebben voor het immuunsysteem.

De aandoening aids (afkorting van de Engelse term voor ‘verworven immuunsysteemstoornis’) wordt veroorzaakt door infectie met het hiv-virus. Dit virus hecht zich aan het oppervlak van bepaalde witte bloedcellen (T-cellen), en daardoor kan het zich voortplanten. Hoe meer gezonde T-cellen met hiv worden geïnfecteerd, hoe meer de werking van het immuunsysteem verslechtert.

Daardoor zijn de witte bloedcellen niet in staat nieuwe infecties te bestrijden. Het gevolg kan zijn dat ernstige ziekten vrij spel krijgen. En bovendien zijn er veel ziekten waarvoor hiv-besmette mensen meer vatbaar zijn dan mensen met een gezond immuunsysteem.

Aids kan medisch worden vastgesteld als het aantal T-cellen in het bloed tot een gevaarlijk laag niveau is gedaald en als bij bloedonderzoek blijkt dat er antistoffen tegen hiv in het bloed zitten, een teken dat het virus in het lichaam aanwezig is. Symptomen van aids kunnen uitblijven tot 5 – 10 jaar na besmetting met hiv.