Symoron

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Symoron

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Symoron
  De werkzame stof in Symoron is methadon.

  Methadon behoort tot de groep die morfineachtige pijnstillers of opiaten worden genoemd. Het heeft een sterk pijnstillende werking.

  Artsen schrijven het voor bij pijn en bij verslaving.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten.
  • Verstopping (obstipatie). Gebruik als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijven artsen bij dit medicijn een laxeermiddel voor. Raadpleeg uw arts als u door methadon last heeft van verstopping.
  • Misselijkheid. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit medicijn gewend bent geraakt. Meestal helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.
  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

  Soms

  • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn gedurende een aantal weken gebruikt.
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Met name bij toediening van morfine via de ruggenmergprik kan men soms een dag lang niet plassen. Neem contact op met uw arts zodra u plasproblemen bemerkt.
  • Maskering van andere pijnen. Omdat methadon pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.
  • Zweten en blozen. Dit gaat na een paar dagen vanzelf over.
  • Jeuk en galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts, zodat deze kan bepalen of u overgevoelig voor dit medicijn bent.
  • Psychische bijwerkingen, zoals neerslachtigheid, hallucinaties en nachtmerries.

  Zelden

  • Bemoeilijkte ademhaling. Als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of longemfyseem, kunt u hier eerder last van krijgen. Vraag uw arts om advies.

  Zeer zelden

  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Wanneer u lijdt aan de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, dan kunt u in sommige gevallen dit medicijn beter niet gebruiken. Namelijk bij een ernstige verergering van colitis ulcerosa of bij een vernauwing in de darm bij de ziekte van Crohn. Dan kan dit medicijn ernstige bijwerkingen geven op de darm. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken. Als u dit medicijn wel mag gebruiken, let er dan op of u geen last krijgt van klachten zoals opgezette buik, toenemende buikpijn en koorts. Als u hier last van krijgt, neemt u dan contact op met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Wanneer?

  • Bij pijn: het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.
  • Bij ontwenningskuren: kies een vast tijdstip, dan heeft u minder last van ontwenningsverschijnselen en vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?

  • Bij pijn: gebruik methadon zolang uw arts aangeeft dat dit nodig is. Als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt, is er een kans dat u er aan gewend raakt en er alleen geleidelijk mee kunt stoppen.
  • Bij ontwenningskuren: de hoeveelheid methadon wordt meestal gedurende drie weken geleidelijk verlaagd. Bij langdurig verslaafden kan methadon echter gedurende zes maanden of langer nodig zijn, om niet terug te vallen in heroïnegebruik.
 • Vergeten

  Bij pijn
  Als u de tabletten of drank gebruikt voor pijn (zo nodig tot maximaal 6 keer per dag): neem de vergeten dosis alsnog in. Houd daarna een interval van minstens vier uur aan voor u weer een volgende dosis inneemt.

  Bij ontwenningskuren

  • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

  Neem nooit een dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen.

 • Verboden

  autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, verwardheid en duizeligheid. U mag de eerste twee weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden.

  Na twee weken zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Let op: ook een (eerdere) behandeling voor een verslaving aan opiaten kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan methadon, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u 2 of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
  • Bij combinatie van methadon met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met methadon: amiodaron, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, kinidine, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
  • Naltrexon en naloxon. Deze medicijnen gaan de werking van methadon en andere opiaten (morfine-achtige pijnstillers) tegen. Mensen die alcoholverslaafd zijn en om die reden naltrexon of naloxon gebruiken, moeten er rekening mee houden dat morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn. Als u naltrexon of naloxon om een andere reden krijgt voorgeschreven, overleg dan met uw arts.
  • Pentazocine, buprenorfine, nalmefeen en nalbufine zijn pijnstillers die de werking van methadon tegengaan. Als u methadon gebruikt en u krijgt één van deze medicijnen erbij, dan kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.
  • Zidovudine, een medicijn tegen hiv-infectie. Methadon versterkt de werking van dit medicijn. Hierdoor kunt u meer last krijgen van bijwerkingen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Atazanavir, een ander medicijn tegen hiv-infectie. Dit medicijn tegen hiv-infectie remt de afbraak van methadon in het lichaam. Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van methadon worden versterkt. Uw arts zal daarom de bijwerkingen van methadon in de gaten houden en controleren op veranderingen in het hartritme.
  • Peginterferon alfa, een medicijn tegen hepatitis. Dit medicijn tegen remt de afbraak van methadon in het lichaam. Hierdoor neemt de hoeveelheid van methadon in het bloed toe. U kunt meer bijwerkingen krijgen. Uw arts zal daarom de bijwerkingen van methadon in de gaten houden.

  De volgende medicijnen verminderen de werking van methadon.

  • De medicijnen tegen hiv-infectie abacavir, darunavir, efavirenz, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, nevirapine, ritonavir en tipranavir.
  • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
  • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C.

  Overleg voor gebruik van deze medicijnen eerst met uw arts of apotheker. Zowel bij aanvang als bij stoppen van deze medicijnen moet uw arts de dosering goed controleren. Begin en stop dus niet zelf het medicijngebruik, maar overleg altijd eerst met uw arts of apotheker.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog onvoldoende bekend. Langdurig gebruik heeft het risico dat de baby verslaafd is en kort na de geboorte ontwenningsverschijnselen krijgt.

  Gebruik van methadon aan het eind van de zwangerschap kan de ademhaling van de baby bemoeilijken na de geboorte. Bovendien kan methadon de bevalling vertragen.

  Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. U kunt dan samen met uw arts het risico voor het ongeboren kind afwegen tegen het risico van het staken van de behandeling.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht en kan bijwerkingen geven bij de baby.

  Bij ontwenningskuren adviseert men meestal om na inname minstens 6 uur te wachten met het geven van borstvoeding. Dan zal uw kind nauwelijks methadon binnenkrijgen.

 • Stoppen

  Nee, het is meestal niet verstandig om in één keer te stoppen. Stop daarom geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

  Heeft u dit medicijne slechts kortdurend tegen pijn gebruikt, dan kunt u eventueel wel in één keer stoppen. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

 • Handelsinformatie

  Methadon is sinds 1947 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten en in drank onder de merknaam Symoron en als het merkloze Methadon.

Laatst gewijzigd op: 03 maart 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Symoron? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen