Paracetamol/Codeïne zetpillen FNA

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Paracetamol/Codeïne zetpillen FNA

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stoffen in Paracetamol/Codeïne zetpillen FNA zijn paracetamol en codeïne.

  Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Codeïne is ook pijnstillend en werkt hoestprikkeldempend.

  Artsen schrijven paracetamol met codeïne voor bij pijn, griep en hoest.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Verstopping (obstipatie). Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Als u dit medicijn langer gebruikt zal de arts meestal ook een laxeermiddel voorschrijven. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping.
  • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.

  Zelden

  • Misselijkheid. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit middel gewend bent geraakt. Meestal helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.
  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
  • Draaierig gevoel. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.
  • Sterke bloeddrukdaling. Dit merkt u aan duizeligheid, zwart voor de ogen zien en flauwfallen. Deze bijwerkingen kunnen met name optreden wanneer u (ernstig) hartfalen heeft en wat ouder bent.
  • Jeuk en galbulten. Dit is meestal niet het gevolg van overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

  Zeer zelden

  • Medicijnafhankelijke hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan ontstaan als u dit medicijn meer dagen wel dan niet tegen hoofdpijn gebruikt. Na enige tijd ontstaat de hoofdpijn als u het medicijn even niet slikt of later dan gebruikelijk. U kunt er zo afhankelijk van worden.
  • Overgevoeligheid voor paracetamol of codeïne. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en een enkele keer aan benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor paracetamol of codeïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
  • Bemoeilijkte ademhaling. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne, maar als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of longemfyseem, kunt u dit middel beter niet gebruiken. Ook kinderen waarbij de keel- of neusamandalen zijn verwijderd, mogen dit medicijn niet gebruiken.
  • Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.
  • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan dan bij u een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid. Neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!
  • Wanneer u lijdt aan de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, dan kunt u in sommige gevallen dit medicijn beter niet gebruiken. Namelijk bij een ernstige verergering van colitis ulcerosa of bij een vernauwing in de darm bij de ziekte van Crohn. Dan kan dit medicijn ernstige bijwerkingen geven op de darm. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken. Als u dit medicijn wel mag gebruiken, let er dan op of u geen last krijgt van klachten zoals opgezette buik, toenemende buikpijn en koorts. Als u hier last van krijgt, neemt u dan contact op met uw arts.

  Na gebruik gedurende enkele maanden of jaren en bij hoge doseringen

  • Leverbeschadiging. Verschijnselen hiervan zijn een gele verkleuring van het oogwit of de huid. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. U heeft kans op leverbeschadiging als u dit medicijn gedurende meerdere maanden of jaren gebruikt of bij hoge doseringen. Ook mensen met een leverziekte hebben hier meer kans op. Heeft u een ernstige leverziekte of kan uw lever beschadigd zijn omdat u regelmatig en veel alcohol gebruikt? Dan kunt u beter geen paracetamol gebruiken. Vraag advies aan uw apotheker welke pijnstiller wel geschikt voor u is.
  • Nierbeschadiging. Verschijnselen hiervan kunnen zijn bloed in de urine, koorts en vasthouden van vocht. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. Mensen met een ernstig verminderde nierwerking hebben ook meer kans op overdosering. Zij mogen dit middel daarom niet gebruiken. Raadpleeg uw arts als uw nieren minder goed werken.
  • Bloedafwijkingen. Verschijnselen hiervan kunnen zijn onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoeveel?
  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Houdt u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigen en kunnen ademhalingsproblemen ontstaan. U merkt niet altijd meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als iemand te veel van dit medicijn heeft ingenomen. Zorg dat kinderen niet bij dit medicijn kunnen komen. Zij zijn extra gevoelig voor de bijwerkingen.

  Hoe?

  • Tabletten: doe de tabletten eerst in een half glas water, laat dit even staan om ze uiteen te laten vallen en drink het dan op. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.
  • Zetpillen: de zetpil in de anus inbrengen. Het maakt daarbij niet zo veel uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kunt u hem wat makkelijker inbrengen. Bij kleine kinderen: laat het kind met opgetrokken knieën op bed liggen. Houd na het inbrengen de billetjes van het kind even tegen elkaar. De natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen verdwijnt zodra de zetpil is gesmolten (na ongeveer één minuut).

  Wanneer?

  • Dit medicijn werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt. U kunt het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in.
  • Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste vier uur aan.
  • Hoest en pijn: gebruik dit medicijn als u last heeft van kriebelhoest en pijn of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap. Neem het voor de nacht een uur van tevoren in, dan heeft u het minste last van kriebelhoest bij het inslapen.

  Hoe lang?

  • Bij pijn: meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn.
  • Bij kriebelhoest met pijn en hoge koorts: als de hoge koorts na vijf dagen nog niet over is, raadpleeg dan uw arts.
  • Een normale kriebelhoest hoort binnen twee weken over te zijn. Is dat bij u niet het geval, raadpleeg dan uw arts.
 • Vergeten

  Heeft u het medicijn nog nodig, neem de dosis dan alsnog. Neem een eventuele volgende dosis minstens 4 uur later. De zetpillen minstens 6 uur later.

 • Verboden

  autorijden?
  Paracetamol heeft geen invloed op de rijvaardigheid, codeïne wel. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en slaperigheid.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  Een pijnstiller met alleen paracetamol, dus zonder codeïne, kunt u in onderstaande gevallen meestal wel gebruiken.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
  • Andere pijnstillers of griep- en verkoudheidsmiddelen die paracetamol bevatten. Controleer altijd de samenstelling van middelen zonder recept. Veel medicijnen tegen hoofdpijn, griep of verkoudheid bevatten paracetamol. Als u deze middelen gebruikt naast dit middel heeft u kans te veel paracetamol binnen te krijgen.
  • Bepaalde sterke pijnstillers, namelijk buprenorfine, nalbufine, nalmefeen en pentazocine, De pijnstillende werking van codeïne kan door deze middelen afnemen. U kunt ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.
  • Het ontwenningsmiddel naltrexon gaat de werking van codeïne tegen. Hierdoor heeft codeïne minder effect. Als u codeïne langdurig gebruikt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Gebruik deze combinatie niet.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  U kunt dit middel gedurende enkele dagen veilig gebruiken in een hoeveelheid van niet meer dan 20 mg codeïne en 500 mg paracetamol per keer. Gebruik het echter niet vlak voor de verwachte bevallingsdatum. Op deze manier is het al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

  Borstvoeding
  U kunt dit middel in beperkte mate gebruiken. Dit betekent niet langer dan twee dagen achtereen en niet meer niet meer dan vier keer 20 mg codeïne en 500 mg paracetamol per dag. Dit middel komt namelijk in de moedermelk terecht, maar is in deze kleine hoeveelheid en gedurende korte tijd veilig voor de baby. Als u dit middel langer nodig heeft en u wilt borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

 • Stoppen

  Als u dit middel gedurende enkele dagen heeft gebruikt, kunt op elk moment in één keer stoppen.

  Heeft u het gedurende enkele weken gebruikt, dan kunt u last krijgen van ontwennings-verschijnselen. Stop dan geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

  Neem contact op met uw arts als u toch last krijgt van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

 • Handelsinformatie

  Paracetamol is sinds 1893 internationaal op de markt. Codeïne sinds 1884. De combinatie is op recept verkrijgbaar als het merkloze Paracetamol/Codeïne. Het is te verkrijgen in tabletten en zetpillen.

Laatst gewijzigd op: 03 maart 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Paracetamol/Codeïne zetpillen FNA? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen