PantoPAC

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over PantoPAC

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stoffen in PantoPAC zijn amoxicilline, claritromycine en pantoprazol. Amoxicilline is sinds 1972 internationaal op de markt, claritromycine sinds 1990 en pantoprazol sinds 1995. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam PantoPAC in tabletten.

  Deze combinatie wordt gebruikt bij een maag- of darmzweer.

  Claritromycine is een macrolide-antibioticum. Macrolide-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

  Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals luchtweginfecties (longontsteking, acute bronchitis, infecties bij cystische fibrose, legionella, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking), huidinfecties en bij een maag- en darmzweer.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Tijdelijke smaak- en reukverandering.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, kramp, zuurbranden, maagkrampen en diarree. Met name kinderen zijn hier gevoelig voor.

  Zelden, vooral bij gebruik gedurende verschillende weken

  • Schimmel- of gistinfecties van de slijmvliezen, zoals mond of vagina. Dit komt doordat het antibioticum het natuurlijke evenwicht tussen schimmels, gisten en bacteriën kan verstoren. De schimmels en gisten kunnen dan tijdelijk de overhand krijgen. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van wit beslag in de mond of jeuk en witte vloed in de vagina of schaamlippen.

  Zeer zelden

  • Beschadiging van de maag of darmen. Dit merkt u door bloed bij de ontlasting of een zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan met het gebruik en neem contact op met een arts.
  • Leverafwijkingen. U merkt dit aan een gele verkleuring van het oogwit. Neem dan contact op met uw arts.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en overgevoeligheid voor zonlicht. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Er bestaat een kans dat u ook overgevoelig bent voor soortgelijke antibiotica (macrolide-antibiotica). Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor claritromycine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit, of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt. Reageerde u ooit allergisch op een eerder gebruik van een macrolide-antibioticum (een middel met als werkzame stof erytromycine, azitromycine, claritromycine of roxitromycine). Begin dan niet meteen met de kuur, maar raadpleeg eerst uw arts. De kans bestaat dat u ook overgevoelig bent voor claritromycine. In een heel enkel geval ontstaat een ernstige allergische reactie, met benauwdheid en bewusteloosheid. Krijgt u last van benauwdheid, zwelling van mond, tong, keel of strottenhoofd, ernstige huiduitslag of galbulten, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts.
  • Bloedafwijkingen. Bij onverklaarbare blauwe plekken of als u ineens koorts, keelpijn, blaasjes in de mond of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts.
  • Bij zeer hoge doseringen (meer dan 1 gram per dag) kan het gehoor tijdelijk worden aangetast. Dit verdwijnt weer binnen één tot drie weken na stoppen van de behandeling.
  • Hoofdpijn, duizeligheid en slapeloosheid.
  • Psychische klachten, zoals depressie, nervositeit, abnormale dromen, angst, verwardheid.
  • Verkleuring van de tong en van de tanden.
  • Oogontsteking of minder goed kunnen zien.
  • Longproblemen. Heeft u last van hoesten, bemoeilijkte ademhaling, pijn op de borst? Stop dan met het gebruik en waarschuw een arts.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  • Gewone tabletten (Klacid en Claritromycine): slik deze in hun geheel door, zonder te kauwen.
  • Tabletten met vertraagde afgifte (Klacid SR): deze geven de werkzame stof langzaam aan het lichaam af. Kauw deze tabletten niet stuk, anders werkt het systeem van de vertraagde afgifte niet meer.
  • Drank (Klacid en Claritromycine): gebruik bij de drank altijd de meegeleverde maatlepel om de juiste hoeveelheid af te meten. Kauw de korrels in de drank niet stuk, en drink een glas water na tegen de bittere smaak.

  Wanneer?
  Het beste kunt u dit middel innemen op vaste tijdstippen. Bij een dosering van tweemaal daags bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds.

  • Tabletten met vertraagde afgifte (Klacid SR) neemt u in tijdens het eten met een half glas water.
  • Drank en gewone tabletten (Klacid en Claritromycine) neemt u in voor het eten.

  Hoe lang?
  Normaal gesproken duurt een kuur vijf tot veertien dagen. Uw arts bepaalt de duur aan de hand van de ernst van de infectie. Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al zijn de infectieverschijnselen al vóór afloop van de kuur verdwenen; dit betekent nog niet dat alle bacteriën verdwenen zijn.

 • Vergeten
  • Gebruikt u dit middel een keer per dag? Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
  • Gebruikt u dit middel twee keer per dag? Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Bij combinatie van claritromycine met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met claritromycine: amiodaron, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
  • De cholesterolverlagende middelen simvastatine en atorvastatine kunnen meer bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerking is de aantasting van uw spieren. Als u last krijgt van spierpijn of spierzwakte, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk kunt u een ander middel gebruiken dat deze wisselwerking niet heeft.
  • Bepaalde middelen tegen migraine, namelijk ergotamine en methysergide. Gebruik deze middelen niet samen met claritromycine. Claritromycine kan de bijwerkingen van deze middelen namelijk versterken.
  • Hart-en vaatmiddelen van de groep calciumblokkers, namelijk barnidipine, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine en nitrendipine. Deze middelen kunnen in combinatie met claritromycine meer bijwerkingen geven, zoals opgezwollen enkels of onderbenen, hoofdpijn, blozen en duizeligheid. Neem in dat geval contact op met uw arts.
  • Hart- en vaatmiddelen diltiazem en verapamil. Claritromycine kan de hoeveelheid diltiazem en verapamil in het bloed verhogen. Hierdoor kunnen meer bijwerkingen optreden, zoals een te sterke daling van de hartslag en bloeddruk. Ook kunnen diltiazem en verapamil de hoeveelheid claritromycine in het bloed verhogen. Hierdoor kunnen hartritmestoornissen optreden. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirine, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, nevirapine, lopinavir, maraviroc, rilpivirine, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid claritromycine in het bloed kan door deze middelen stijgen en bij sommige middelen ook de hoeveelheid van het anti-hiv-middel. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid claritromycine in het bloed kan door deze middelen stijgen en ook de hoeveelheid van het hepatitis C-medicijn. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • De afweeronderdrukkende medicijnen ciclosporine, sirolimus, everolimus en tacrolimus. De hoeveelheid hiervan in uw bloed kan toenemen. Uw afweer neemt dan te veel af, waardoor u sneller infecties oploopt. Ook kunnen uw nieren schade oplopen. Uw arts zal daarom uw nierfunctie en de hoeveelheid van dit middel in het bloed controleren. Als het nodig is, past uw arts de dosering aan.
  • Middelen gebruikt bij kanker dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib, nilotinib, pazopanib, sunitinib, temsirolimus en irinotecan. De afbraak van deze middelen wordt geremd door claritromycine. Hierdoor kunnen de bijwerkingen van het antikankermiddel versterkt worden. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Bepaalde slaap- en rustgevende middelen (midazolam, alprazolam). Claritromycine versterkt de werking en bijwerkingen van deze middelen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van sufheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven hebt gekregen. Misschien kan hij u een ander middel voorschrijven dat de wisselwerking niet heeft.
  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Als u een antibioticum moet gebruiken, kan de instelling op de bloedverdunner worden ontregeld. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
  • Ticagrelor, een antistollingsmiddel. Claritromycine kan de hoeveelheid ticagrelor in het bloed verhogen. Hierdoor kunt u meer bijwerkingen van ticagrelor krijgen. Overleg hierover met uw arts
  • Dit middel maakt het orale buiktyfusvaccin onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van het vaccin en erytromycine zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.
  • Carbamazepine wordt onder andere gebruikt bij epilepsie of zenuwpijn. Als u dit samen met claritromycine gebruikt, heeft u kans op extra bijwerkingen door carbamazepine, doordat de hoeveelheid carbamazepine in het bloed toeneemt. Dit merkt u aan sufheid, duizeligheid, misselijkheid en braken. Overleg voor gebruik eerst met uw arts.
  • Buspiron, een middel tegen angstgevoelens en gespannenheid. U mag buspiron niet samen met claritromycine gebruiken, omdat de hoeveelheid buspiron in uw bloed dan zal stijgen. Hierdoor kunt u meer bijwerkingen van buspiron krijgen, zoals duizeligheid, misselijkheid, tintelende handen en voeten, slaperigheid en depressiviteit.
  • Digoxine, een middel tegen hartfalen en hartritmestoornissen. Claritromycine kan de bijwerkingen van digoxine versterken. Overleg hierover met uw arts. Misschien kan deze u een ander antibioticum voorschrijven.
  • Colchicine, een middel tegen jicht. Claritromycine kan de hoeveelheid colchicine in het bloed verhogen. Hierdoor kan colchicine ernstige bijwerkingen geven. U kunt colchicine daarom niet samen met claritromycine gebruiken. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Sildenafil. De hoeveelheid sildenafil in het bloed kan door dit middel stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Gebruik niet meer dan 25 mg sildenafil per 24 uur als u dit middel gebruikt.
  • Tadalafil. De hoeveelheid tadalafil in het bloed kan door dit middel stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Quetiapine, een middel tegen psychoses. Door de combinatie kunnen de werking en bijwerkingen van dit middel toenemen. Overleg voor gebruik eerst met uw arts.
  • Rifabutine, een middel tegen tuberculose. De combinatie kan ernstige bijwerkingen op het oog geven. Niet samen gebruiken, maar overleggen met uw arts of apotheker.
  • Darifenacine, een middel tegen urine-incontinentie. De afbraak van darifenacine wordt geremd door claritromycine. Hierdoor kunnen de bijwerkingen van darifenacine worden versterkt.
  • Ivabradine, een middel tegen pijn op de borst dat de hartslag vertraagt. De hoeveelheid van dit middel in het bloed kan stijgen door claritromycine, waardoor uw hartslag extra wordt vertraagd. Overleg met uw arts, mogelijk krijgt u een ander antibioticum voorgeschreven.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat het vanaf de zevende maand van de zwangerschap schadelijk kan zijn voor uw kind. Bent u zwanger of wilt u tijdens de kuur zwanger worden, overleg dan met uw arts of apotheker voor u met de kuur begint. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander middel.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan bekend is dat u het wel veilig kunt gebruiken.

  Moet u dit middel slechts enkele dagen gebruiken? Dan kunt u deze dagen de borstvoeding afkolven en weggooien, zodat de melkproductie op gang blijft. Vraag uw arts of apotheker om advies.

 • Stoppen

  Nee, u moet de kuur afmaken. Als u de kuur afbreekt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Claritromycine is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Klacid en als het merkloze Claritromycine. Het is te verkrijgen in tabletten en drank.

  Claritromycine is ook verkrijgbaar in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknaam PantoPAC.

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u PantoPAC? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Antibiotica

Antibiotica

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen