Onbrez Breezhaler

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Onbrez Breezhaler

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Onbrez Breezhaler is indacaterol.

  Indacaterol is een langwerkende luchtwegverwijder.

  Artsen schrijven het voor bij chronische obstructieve longziekten (COPD).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Hoest. Ongeveer 1 op de 5 patiënten hoest even enkele seconden na inhalatie. Dit verschijnsel verdwijnt snel vanzelf. Mocht u langer hoesten of ook benauwd worden, waarschuw dan uw arts.

  Zelden

  • Ontsteking van de bovenste luchtwegen. U kunt last krijgen van verkoudheidsverschijnselen, keelpijn, loopneus, voorhoofdsholte- of bijholteontsteking (sinusitis). Meestal verdwijnen deze verschijnselen binnen enkele dagen. Blijft u last houden, of heeft u ernstige klachten? Neem dan contact op met uw arts.
  • Hoofdpijn. Meestal verdwijnt dit binnen enkele dagen. Blijft u last houden? Neem dan contact op met uw arts.
  • Pijn op de borst. Trekt de pijn niet snel weg, waarschuw dan uw arts. Heeft u hartkramp (angina pectoris)? Dit medicijn kan uw klachten verergeren. Overleg met uw arts.
  • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg voor gebruik met uw arts als u ernstig hartfalen of oedeem heeft.
  • Spierpijn en spierkramp.

  Zeer zelden

  • Toename van benauwdheidsklachten direct na toedienen van het medicijn. In dat geval dit medicijn niet meer gebruiken en een arts raadplegen.
  • Hartkloppingen en andere hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.
  • Tintelingen of een verdoofd gevoel.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk. In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Goed inhaleren vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen.
  • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert.
  • Laat regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies.
  • Het inhalatiepoeder zit in capsules. Deze plaatst u in het speciaal voor indacaterol bedoelde inhalatieapparaatje (‘Breezhaler’). Met het inhalatieapparaatje prikt u de capsules kapot, waarna u het poeder kunt inhaleren. In elke verpakking voor 30 dagen zit een inhalator. Gebruik bij het aanbreken van de nieuwe verpakking de nieuwe inhalator en gooi de oude inhalator samen met de lege, oude verpakking weg.
  • Spoel uw mond na gebruik. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

  Wanneer?
  U gebruikt dit medicijn eenmaal per dag. Kies hiervoor een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?
  U gebruikt dit medicijn meestal langdurig. Het kan een paar weken duren voor uw klachten verminderd zijn. Als u na 4 weken geen effect merkt, neem dan contact op met uw arts.

  COPD is een chronische longziekte. Meestal zult u dit medicijn langdurig gebruiken om benauwdheid te voorkomen.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Duurt het 12 uur of meer voor u aan de volgende inhalatie toe bent? Neem de vergeten inhalatie dan alsnog. Duurt het minder dan 12 uur voor u aan de volgende inhalatie toe bent? Sla de vergeten inhalatie dan over. Neem geen dubbele dosis.
 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Sommige bètablokkers. Bètablokkers worden gebruikt bij hart- en vaatziekten, migraine, schildklierziekten en examenvrees. Bètablokkers kunnen het effect van indacaterol tegengaan. Hierdoor kunt u meer last van benauwdheid krijgen. Als u merkt dat u benauwder bent, neem dan contact op met uw arts. Gebruikt u een bètablokker? Neem contact op met uw arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander medicijn beter geschikt voor u. De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn carvedilol, labetalol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, kunt u namelijk beter de kortwerkende luchtwegverwijders salbutamol of terbutaline gebruiken. Met deze medicijnen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens de zwangerschap. Helpt salbutamol of terbutaline onvoldoende? Overleg met uw arts of u (tijdelijk) salmeterol kunt gebruiken. Salmeterol is net als indacaterol een langwerkende luchtwegverwijder. Met salmeterol is meer ervaring bij gebruik tijdens de zwangerschap dan met indacaterol.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u (tijdelijk) de kortwerkende luchtwegverwijders salbutamol of terbutaline gebruiken. Met deze medicijnen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens de borstvoeding. Helpt salbutamol of terbutaline onvoldoende? Overleg met uw arts of u (tijdelijk) salmeterol kunt gebruiken. Salmeterol is net als indacaterol een langwerkende luchtwegverwijder. Met salmeterol is meer ervaring bij gebruik tijdens de borstvoeding dan met indacaterol.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer stoppen Bedenk wel dat het enkele dagen tot weken kan duren voor u het effect merkt. Stop dus niet te snel.

 • Handelsinformatie

  Indacaterol is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Hirobriz Breezhaler en Onbrez Breezhaler in inhalatiecapsules.

  Het is ook op de markt combinatie met een andere medicijn onder de merknaam Ultibro Breezhaler, zie hiervoor de tekst Indacaterol met glycopyrronium inhalatie.

Laatst gewijzigd op: 12 december 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Onbrez Breezhaler? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Breezhaler

Breezhaler

Bekijk video

COPD

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes…

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes dunne, tere zakjes, de longblaasjes (medische benaming: alveoli).

COPD (chronische obstructieve longziekte) valt onder de categorie ziekten waardoor de luchtdoorstroming wordt geblokkeerd en waarbij zich ademhalingsproblemen voordoen. Emfyseem is een ziekte die de longblaasjes en de longblaaskanaaltjes vernietigt. Wanneer de longen hun elasticiteit verliezen, scheuren de longblaasjes en ontstaan er grote luchtholten. Deze holten verkleinen de oppervlakte die ons lichaam nodig heeft om zuurstof op te nemen en koolstofdioxide af te geven.

Bronchitis is een ontsteking van de bekleding van de bronchiën. Chronische bronchitis is het gevolg van hardnekkige ontstekingen van deze luchtwegen. Er wordt voortdurend slijm geproduceerd en op den duur wordt de bekleding van de bronchiën dikker. Dit belemmert de uitstroom van lucht tijdens de ademhaling.

COPD wordt veroorzaakt door: 1) tabak, 2) astma, 3) blootstelling aan luchtverontreiniging thuis en op het werk, 4) erfelijke factoren en 5) infecties van de luchtwegen.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen