MS Contin

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over MS Contin

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  MS Contin
  De werkzame stof in MS Contin is morfine.

  Morfine is de belangrijkste vertegenwoordiger van de groep geneesmiddelen die morfineachtige pijnstillers of opiaten worden genoemd. Het heeft een sterke pijnstillende werking.

  Artsen schrijven het voor bij pijn, zoals koliekpijn.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten. Deze bijwerking gaat na enkele dagen tot weken vanzelf over als u gewend bent geraakt aan het middel. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.
  • Verstopping (obstipatie). Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijft uw arts, als u morfine gebruikt, ook een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u door morfine last heeft van verstopping.
  • Misselijkheid en zelden braken, buikpijn en minder eetlust. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit middel gewend bent geraakt. Meestal helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.

  Zelden

  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
  • Zweten en zeer zelden blozen. Dit gaat na een paar dagen vanzelf over.
  • Huiduitslag, jeuk en zeer zelden galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts, zodat deze kan bepalen of u overgevoelig voor dit middel bent.
  • Verwardheid en zeer zelden stemmingsveranderingen, hallucinaties en nachtmerries. Dit komt vooral voor bij ouderen. Raadpleeg uw arts als de verwardheid niet na een aantal dagen tot weken overgaat.
  • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.

  Zeer zelden

  • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden. Dit komt doordat het lichaam na verloop van tijd gewend raakt aan morfine. Dit kan geen kwaad. Alleen als het gebruik van morfine plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Geestelijke verslaving komt bij gebruik als pijnstiller echter bijna nooit voor.
  • Tragere ademhaling. Ademhalingsmoelijkheden komen alleen voor bij zeer hoge doseringen. Als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of COPD (longemfyseem), kunt u hier eerder last van krijgen. Vraag uw arts om advies.
  • Slaapapneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Met name bij toediening van morfine via de ruggenmergprik kan men soms een dag lang niet plassen. Neem contact op met uw arts zodra u plasproblemen bemerkt.
  • Aanval met spierschokken en spierkrampen. Wanneer u dit merkt, neem dan direct contact op met een arts.
  • Wanneer u lijdt aan de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, dan kunt u in sommige gevallen dit medicijn beter niet gebruiken. Namelijk bij een ernstige verergering van colitis ulcerosa of bij een vernauwing in de darm bij de ziekte van Crohn. Dan kan dit medicijn ernstige bijwerkingen geven op de darm. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken. Als u dit medicijn wel mag gebruiken, let er dan op of u geen last krijgt van klachten zoals opgezette buik, toenemende buikpijn en koorts. Als u hier last van krijgt, neemt u dan contact op met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Slik de tabletten en capsules met gereguleerde afgifte (te herkennen aan ‘MGA' of ‘retard') in zijn geheel door met water. Deze mag u niet kauwen of fijnmaken, omdat dan het middel onbedoeld al zijn werkzaam bestanddeel tegelijk vrijgeeft. Deze tabletten en capsules zijn zo gemaakt dat ze langzaam oplossen, waardoor ze gedurende twaalf uur werken. De gewone tabletten en capsules mag u eventueel wel kauwen.

  Zetpillen: de zetpil in de anus inbrengen. Het maakt daarbij niet zo veel uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kunt u hem wat makkelijker inbrengen.

  Drank: spoel na gebruik van de drank uw mond met water. Dit voorkomt namelijk tandbederf.

  Wanneer?
  Het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit middel kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit middel altijd op dezelfde tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

  Hoe lang?
  Gebruik morfine zo lang uw arts aangeeft dat dit nodig is. Morfine kan jarenlang worden gebruikt bij pijn. Als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met morfine. Om ontwenningsverschijnselen te voorkomen, kunt u beter geleidelijk met morfine stoppen.

 • Vergeten
  • Als u de gewone tabletten, drank, injecties of zetpillen gebruikt (zo nodig tot maximaal 6 keer per dag): gebruik de vergeten dosis alsnog. Houd daarna een interval van minstens 4 uur aan voor u weer een volgende dosis gebruikt.
  • Als u tabletten en capsules met gereguleerde afgifte (te herkennen aan ‘MGA' of ‘retard') gebruikt en u neemt deze 2 keer per dag: neem de vergeten dosis alsnog in. Houd daarna een interval van minstens 12 uur aan voor u weer een volgende dosis inneemt.
  • Als u tabletten en capsules met gereguleerde afgifte (te herkennen aan ‘MGA' of ‘retard') gebruikt en u neemt deze 3 keer per dag: neem de vergeten dosis alsnog in. Houd daarna een interval van minstens 8 uur aan voor u weer een volgende dosis inneemt.
  • Als u tabletten en capsules met gereguleerde afgifte (te herkennen aan ‘MGA' of ‘retard') gebruikt en u neemt deze 8 keer per dag: neem de vergeten dosis alsnog in. Houd daarna een interval van minstens 6 uur aan voor u weer een volgende dosis weer inneemt.
 • Verboden

  autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, verwardheid en duizeligheid. U mag de eerste twee weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden.

  Na twee weken zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?

  Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan morfine, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  De medicijnen met de belangrijkste wisselwerkingen zijn andere middelen die het reactievermogen verminderen, een middel gebruikt bij hiv-infecties en middelen die de werking van opiaten tegengaan.

  • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd zeker geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
  • De medicijnen tegen hiv en aids, lopinavir en ritonavir. Deze medicijnen verminderen de werking van morfine. Uw arts zal de werkzaamheid van morfine extra in de gaten houden.
  • Naltrexon. Dit is een middel dat de werking van morfine en andere opiaten tegengaat. Het kan juist om deze reden worden gebruikt, bij mensen die een overdosis opiaat hebben binnen gekregen. Naltrexon wordt echter ook gebruikt bij mensen die alcoholverslaafd zijn. Mensen die het om die reden gebruiken, moeten er rekening mee houden dat morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn. Als u al morfine gebruikt en u krijgt naltrexon erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen.
  • Pentazocine, buprenorfine, nalmefeen en nalbufine zijn pijnstillers die de werking van morfine tegen gaan. Als u morfine gebruikt en u krijgt één van deze middelen erbij, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.
 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  In het algemeen zal kortdurend gebruik tijdens de eerste acht maanden van de zwangerschap geen schade toebrengen aan het ongeboren kind. Langdurig gebruik heeft het risico dat de baby verslaafd is en kort na de geboorte ontwenningsverschijnselen krijgt.

  Gebruik dit middel in elk geval niet na de achtste maand. Het kan namelijk de ademhaling van de baby bemoeilijken na de geboorte. Bovendien vertraagt morfine de bevalling.

  Borstvoeding
  U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit middel kortdurend gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit middel wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

 • Stoppen

  Nee, het is meestal niet verstandig om in één keer te stoppen. Bouw het gebruik daarom langzaam af. Overleg hierover met uw arts.

  Heeft u dit middel slechts kortdurend gebruikt, dan kunt u eventueel wel in één keer stoppen. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

 • Handelsinformatie

  Morfine is sinds oudsher internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Kapanol, MS Contin en Oramorph en als het merkloze Morfine en Morfinesulfaat in tabletten, capsules, drank, zetpillen, injecties en infuusvloeistof.

Laatst gewijzigd op: 03 maart 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u MS Contin? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen