Hydralazine

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Hydralazine

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Hydralazine is hydralazine.

  Hydralazine behoort tot de vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten van de slagaders waardoor de bloeddruk daalt.

  Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk of hartfalen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zeer zelden

  • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
  • Verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
  • Psychische klachten. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.
  • Seksuele stoornissen. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
  • Overgevoeligheidsreacties. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidafwijking. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor hydralazine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
  • Hartkloppingen of een versnelde hartslag. Een versnelde hartslag kan bij mensen met hartkramp (angina pectoris) een aanval uitlokken. Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt. Uw arts schrijft meestal een bètablokker tegelijk voor om deze bijwerkingen te verminderen.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het middel gewend is. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt.
  • Hoofdpijn, blozen en een rood gezicht. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen weer vanzelf als uw lichaam gewend is geraakt aan dit middel. Blijft u last houden, raadpleeg dan uw arts.
  • Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
  • Trillen en bibberen, en spierkramp.
  • Vasthouden van vocht. U merkt dat aan dikke enkels en benen. Uw arts schrijft meestal een plastablet voor om deze bijwerking te verminderen. Als u last blijft houden waarschuw dan uw arts.
  • Verstopte neus. Deze bijwerking gaat meestal over als uw lichaam aan het middel gewend is. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
  • Tintelingen in de ledematen of een doof gevoel. Dit wijst op een aandoening van het zenuwstelsel. Neem dan contact op met uw arts. Soms kan gebruik van vitamine B6 (pyridoxine) de bijwerking op het zenuwstelsel verminderen.

  Zeer zelden, bij langdurig gebruik gedurende meer dan 6 maanden

  • Chronische ontsteking van de huid en soms ook van gewrichten, nieren, lever en andere organen. Als deze verschijnselen ontstaan, moet u direct stoppen met het gebruik en uw arts waarschuwen. Na stoppen, verdwijnt deze bijwerking meestal weer geleidelijk. Indien langdurige behandeling nodig is, zal de arts uw bloed regelmatig onderzoeken om deze bijwerking tijdig op te sporen.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. Gebruik dit middel na het eten, u heeft dan minder last van de maagdarmklachten. Bovendien is dan de opname in het lichaam beter.

  Hoe lang?
  Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken, aan de hand van de resultaten.

  • Hoge bloeddruk: een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
  • Hartfalen: een behandeling voor hartfalen is meestal langdurig.
 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten:

  • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan één uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan een uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit middel gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen kunnen de duizeligheid door dit middel versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst hydralazine hierbij krijgt.

  De bloeddruk kan de eerste keren dat u hydralazine gebruikt te veel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  U kunt dit middel in de normale dosering op voorschrift van uw arts gebruiken. Ervaring tot nu toe met het gebruik van dit middel door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, laat geen nadelige gevolgen voor het kind zien.

  Borstvoeding
  U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

 • Stoppen

  Nee, als u in één keer stopt kunt u een sterke bloeddrukstijging krijgen. Als u wilt stoppen, kan dat door de dosis geleidelijk te verminderen. Stop alleen na overleg met uw arts.
  Indien u echter moet stoppen door ernstige bijwerkingen kunt u wel in een keer stoppen, maar overleg dit altijd met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Hydralazine is sinds 1952 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Hydralazine in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 25 februari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Hydralazine? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Hoge Bloeddruk (Hypertensie)

Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het moment waarop het linkerventrikel van het hart zich samentrekt en het bloed in de slagaders wordt gestuwd.

Terwijl het bloed uit het hart stroomt, loopt de druk op de slagaderwanden op. Bloeddruk is de maatstaf van de kracht waarmee het bloed uit het hart wordt gepompt en van de hoeveelheid bloed die wordt doorgepompt. Ook wordt de flexibiliteit en conditie van de slagaderen door de bloeddruk bepaald.

Bij het meten van de bloeddruk worden twee waarden genoteerd. Eerst de systolische waarde (de bovendruk). Deze wordt gemeten tijdens het samentrekken van het linkerventrikel, als de bloeddruk het hoogst is. Ten tweede de diastolische waarde (de onderdruk). Deze meting wordt verkregen wanneer de bloeddruk op het laagste punt is, op het moment dat het hart zich ontspant, tussen twee slagen in.

Bij aflezing van de bloeddruk wordt eerst de systolische druk en daarna de diastolische druk genoemd. Een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaderen wordt hypertensie genoemd. We spreken van hypertensie wanneer bij drie afzonderlijke metingen een systolische waarde wordt gevonden die hoger is dan 140 mm kwikdruk (mmHg) en een diastolische waarde hoger dan 90 mmHg.

Hypertensie komt voor bij veel verschillende medische aandoeningen, onder andere bij aderverkalking, congestief hartfalen, beroerte, hartaanval en nierbeschadigingen. Zonder behandeling kan hypertensie het hart en de bloedvaten ernstig beschadigen. Het goede nieuws is dat patiënten met hypertensie hun kwaal over het algemeen onder controle kunnen houden met medicijnen, een dieet en verandering van levensstijl.

Hoge Bloeddruk (Hypertensie)

Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het…

Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het moment waarop het linkerventrikel van het hart zich samentrekt en het bloed in de slagaders wordt gestuwd.

Terwijl het bloed uit het hart stroomt, loopt de druk op de slagaderwanden op. Bloeddruk is de maatstaf van de kracht waarmee het bloed uit het hart wordt gepompt en van de hoeveelheid bloed die wordt doorgepompt. Ook wordt de flexibiliteit en conditie van de slagaderen door de bloeddruk bepaald.

Bij het meten van de bloeddruk worden twee waarden genoteerd. Eerst de systolische waarde (de bovendruk). Deze wordt gemeten tijdens het samentrekken van het linkerventrikel, als de bloeddruk het hoogst is. Ten tweede de diastolische waarde (de onderdruk). Deze meting wordt verkregen wanneer de bloeddruk op het laagste punt is, op het moment dat het hart zich ontspant, tussen twee slagen in.

Bij aflezing van de bloeddruk wordt eerst de systolische druk en daarna de diastolische druk genoemd. Een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaderen wordt hypertensie genoemd. We spreken van hypertensie wanneer bij drie afzonderlijke metingen een systolische waarde wordt gevonden die hoger is dan 140 mm kwikdruk (mmHg) en een diastolische waarde hoger dan 90 mmHg.

Hypertensie komt voor bij veel verschillende medische aandoeningen, onder andere bij aderverkalking, congestief hartfalen, beroerte, hartaanval en nierbeschadigingen. Zonder behandeling kan hypertensie het hart en de bloedvaten ernstig beschadigen. Het goede nieuws is dat patiënten met hypertensie hun kwaal over het algemeen onder controle kunnen houden met medicijnen, een dieet en verandering van levensstijl.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen