Humira

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Humira

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Humira is adalimumab.

  Adalimumab onderdrukt afweerreacties van het lichaam. Het behoort tot de groep van TNF-alfa remmers.

  Artsen schrijven het voor bij reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew, de ziekte van Crohn, colitus ulcerosa en bij psoriasis.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Roodheid, jeuk, pijn en zwelling op de plaats van injectie. Deze verschijnselen duren meestal enkele dagen en gaan vanzelf over.
  • Buikklachten, zoals misselijkheid, braken en buikpijn. Zelden ook een opgeblazen gevoel, brandend maagzuur en oprispingen.
  • Afwijkingen in het bloed. Deze kunnen na enkele weken tot maanden ontstaan. De arts zal uw bloed daarom regelmatig laten controleren. Als u keelpijn, koorts en blaren in de mond krijgt of als u snel blauwe plekken krijgt, waarschuw dan uw arts. Dit kan een aanwijzing zijn voor een mogelijke bloedafwijking.
  • Hoofdpijn en spierpijn. Meestal is de spierpijn onschuldig, maar in zeer zeldzame gevallen kan er een ernstige bijwerking op de spieren ontstaan. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het hele lichaam kan zeer doen. Als u last krijgt van deze verschijnselen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.
  • Toename van de hoeveelheid vetten in het bloed.
  • Huiduitslag. Zelden jeuk, galbulten, ontsteking van de huid en breken van de nagels.

  Zelden

  • Infecties, zoals schimmelinfecties, huidinfecties, gewrichtsinfecties, infecties van de luchtwegen (griep, verkoudheid) of urinewegen (blaasontsteking). Zelden treedt een ernstige infectie in het bloed op. Ook tuberculose kan, zeer zelden, ontstaan. Dit komt omdat de lichaamseigen afweer is verminderd. Krijgt u last van koorts of een infectie of moet u aanhoudend hoesten, raadpleeg dan altijd uw arts. Voor, tijdens en tot zes maanden na het laatste infuus zal de arts uw longen laten controleren op onder andere tuberculose.
  • Psychische verschijnselen, zoals angst, neerslachtigheid, stemmingswisselingen en slapeloosheid.
  • Zenuwafwijkingen. U kunt dit merken aan duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, tintelingen of een doof gevoel in de ledematen. Bij mensen met bestaande oogzenuwafwijkingen kunnen de klachten verergeren.
  • Oogirritatie en ooginfectie. Ook kan het gezichtsvermogen verminderen. Waarschuw dan uw arts.
  • Droge slijmvliezen. Dit merkt u vooral aan droge ogen, droge mond en een droge huid.
  • Blozen, zweten en duizeligheid. Deze bijwerkingen zijn het gevolg van het wijder worden van de bloedvaten.
  • Verhoogde bloeddruk, versnelde hartslag, pijn op de borst en hartkloppingen. Zeer zelden kan een hartaanval of een beroerte ontstaan. Daarom zal de arts de bloeddruk regelmatig controleren.
  • Overgevoeligheid. Dit kunt u merken aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Zeer zelden ontstaat een ernstige overgevoeligheidsreactie met rode vlekken en blaren op de huid. Als een overgevoeligheidsreactie ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor adalimumab. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

  Zeer zelden

  • Mensen met hartfalen kunnen meer last krijgen van hun klachten. Bij toename van vocht vasthouden (dikke enkels) of kortademigheid moet u de arts waarschuwen.
  • Koorts, nachtzweten, gewichtsverlies en een vergrote lever. Als u één of meer van deze bijwerkingen merkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Het kan gaan om een ernstige bijwerking op de lever en de milt.
  • Andere leveraandoeningen. Dit merkt u aan een gele verkleuring van de huid en oogwit (geelzucht). Als u dit heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Zeer zelden kan de leveraandoening het gevolg zijn van het opvlammen van een hepatitis-B-virusinfectie.
  • Longaandoeningen. U kunt dit merken aan kortademigheid, hoesten of koorts. In sommige gevallen kan een ernstige longonsteking ontstaan. Raadpleeg uw arts bij het optreden van deze klachten.
  • Verhoogde kans op infecties door virussen, bacteriën of schimmels. Neem altijd contact op met uw arts bij klachten als koorts, gewichtsverlies, zweten, hoesten en kortademigheid.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Dit middel kan alleen onder medisch toezicht in een ziekenhuis worden gebruikt.

  Hoe?
  In het algemeen worden de injecties in het ziekenhuis, de polikliniek of door de wijkverpleegkundige toegediend. Mogelijk heeft u geleerd uzelf te injecteren. Lees dan de uitgebreide instructie in de verpakking. De injectie moet elke keer op een andere plaats worden gegeven. De mogelijke plaatsen zijn in de bil, buik, dij of bovenarm.

  Bewaar de injectiespuiten in de koelkast (niet in het vriesvak).

  Wanneer?
  Meestal gebruikt men een keer per twee weken een injectie. Soms zal de arts in het begin tijdelijk een hogere dosering voorschrijven, bijvoorbeeld in de eerste week vier injecties, de tweede week twee injecties en daarna een injectie per twee weken. Het beste kunt u een vaste dag kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?
  Binnen een aantal weken moet duidelijk merkbaar zijn dat het middel werkt. Meestal wordt hiervoor twaalf tot zestien weken aangehouden. In sommige gevallen, zoals bij colitis ulcerosa, wordt eerder bekeken of het middel werkt. Indien het niet werkt, heeft verdere toediening geen zin. Als het middel wel werkt, kan het langdurig worden gebruikt.

 • Vergeten

  U gebruikt dit middel meestal een keer per twee weken: dien de vergeten dosis toe zodra u zich het herinnert. Neem de volgende dosis op de normale dag van het toedienschema.

 • Verboden

  autorijden?
  Duizeligheid en wazig zien komen heel soms voor bij dit middel. Neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Vaccins, zoals bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin en BCG-vaccin. Adaimumab vermindert de werkzaamheid van deze vaccins en kan de kans op bijwerkingen ervan verhogen. Overleg hierover met uw arts. Als u wordt gevaccineerd, reageert het lichaam namelijk met een afweerreactie tegen het vaccin. Adalimumab remt deze afweerreactie.
  • Abatacept en anakinra, middelen tegen reuma. Deze middelen verminderen de weerstand, net zoals adalimumab. Hierdoor kunt u sneller infecties oplopen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

  Twijfelt u eraanof een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor de baby.

  In theorie kan het middel echter het afweersysteem van de baby aantasten. Gebruik daarom tijdens en tot en met vijf maanden na de laatste infusie anticonceptieve maatregelen.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U gebruikt dit middel volgens een schema. Stop niet zomaar met het gebruik. De klachten kunnen dan heviger terugkomen. Raadpleeg uw arts als u stoppen wilt.

 • Handelsinformatie

  Adalimumab is sinds 2003 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Humira in injectievloeistof.

Laatst gewijzigd op: 11 december 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Humira? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen