Fortral

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Fortral

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Fortral
  De werkzame stof in Fortral is pentazocine.

  Pentazocine behoort tot de groep geneesmiddelen die morfineachtige pijnstillers of opiaten worden genoemd. Het heeft een sterke pijnstillende werking.

  Artsen schrijven het voor bij pijn.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.
  • Misselijkheid en braken. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit middel gewend bent geraakt. Meestal helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.
  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
  • Verstopping (obstipatie). Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijven artsen bij dit middel een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u door pentazocine last heeft van verstopping.
  • Zweten. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit middel gewend bent geraakt.

  Soms

  • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende meerdere weken gebruikt.
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts zodra u plasproblemen bemerkt.
  • Psychische bijwerkingen bij hoge doseringen, zoals neerslachtigheid, hallucinaties en nachtmerries.
  • Maskering van andere pijnen. Omdat pentazocine pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.
  • Jeuk en galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts, zodat deze kan bepalen of u overgevoelig bent voor dit middel.

  Zelden

  • Bemoeilijkte ademhaling. Ademhalingsmoeilijkheden komen alleen voor bij zeer hoge doseringen. Als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of longemfyseem, kunt u hier eerder last van krijgen. Vraag uw arts om advies.
  • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden. Dit komt omdat het lichaam na verloop van tijd went aan pentazocine. Dit kan geen kwaad. Alleen als het gebruik van pentazocine plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dit kan worden voorkomen door het gebruik langzaam af te bouwen. Geestelijke verslaving komt bij gebruik als pijnstiller bijna nooit voor.

  Zeer zelden

  • Slaapapneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.
  • Wanneer u lijdt aan de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, dan kunt u in sommige gevallen dit medicijn beter niet gebruiken. Namelijk bij een ernstige verergering van colitis ulcerosa of bij een vernauwing in de darm bij de ziekte van Crohn. Dan kan dit medicijn ernstige bijwerkingen geven op de darm. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken. Als u dit medicijn wel mag gebruiken, let er dan op of u geen last krijgt van klachten zoals opgezette buik, toenemende buikpijn en koorts. Als u hier last van krijgt, neemt u dan contact op met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Wanneer?
  Het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit middel kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit middel altijd op dezelfde tijden te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

  Hoe lang?
  Gebruik pentazocine zo lang uw arts aangeeft dat dit nodig is. Pentazocine kan jarenlang gebruikt worden bij pijn. Als u dit middel gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met pentazocine. Om ontwenningsverschijnselen te voorkomen, kunt u beter geleidelijk met pentazocine stoppen.

 • Vergeten

  Als u de capsules of de injecties gebruikt (zo nodig tot maximaal acht keer per dag): neem de vergeten dosis alsnog. Houd daarna een interval van minstens drie uur aan voor u weer een volgende dosis neemt.

 • Verboden

  autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, verwardheid en duizeligheid. U mag de eerste twee weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden.

  Na twee weken zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan pentazocine, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
  • Naltrexon. Dit is een middel dat de werking van pentazocine en andere opiaten tegengaat. Het kan juist om deze reden worden gebruikt. Mensen die alcoholverslaafd zijn en om die reden naltrexon gebruiken, moeten er rekening mee houden dat morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn.
 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  In het algemeen zal kortdurend gebruik tijdens de eerste acht maanden van de zwangerschap geen schade toebrengen aan het ongeboren kind. Langdurig gebruik heeft het risico dat de baby verslaafd is en kort na de geboorte ontwenningsverschijnselen krijgt. Gebruik dit middel in ieder geval niet na de achtste maand. Het kan namelijk de ademhaling van de baby bemoeilijken na de geboorte. Bovendien kan het de bevalling vertragen.

  Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of pentazocine in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan uw arts een ander middel voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Nee, het is meestal niet verstandig om in één keer te stoppen. Stop daarom geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

  Heeft u dit middel slechts kortdurend gebruikt, dan kunt u eventueel wel in één keer stoppen.

  Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

 • Handelsinformatie

  Pentazocine is sinds 1964 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Fortral in capsules en injecties.

Laatst gewijzigd op: 12 november 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Fortral? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen