Finimal

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Finimal

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Finimal
  De werkzame stoffen in Finimal zijn paracetamol en coffeïne

  Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Coffeïne versterkt mogelijk het pijnstillende effect van paracetamol en werkt opwekkend.

  Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Dit is bij paracetamol met coffeïne zelden het geval.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Hartkloppingen, onrust of slapeloosheid. Dit ontstaat door de coffeïne. De meeste medicijnen met paracetamol en coffeïne bevatten vijftig mg coffeïne. Dit is ongeveer de hoeveelheid in een kopje koffie of in twee koppen thee. Het is afhankelijk van uw eigen ervaring met koffie of u last van de coffeïne zult hebben. Houd rekening met deze bijwerking als u dit medicijn voor het slapen wilt innemen.

  Zeer zelden

  • Medicijn-afhankelijke hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan ontstaan als u dit medicijn meer dagen wel dan niet tegen hoofdpijn gebruikt. Na enige tijd ontstaat de hoofdpijn als u het medicijn even niet slikt of later dan gebruikelijk. U kunt er zo afhankelijk van worden.
  • Overgevoeligheid voor paracetamol. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en een enkele keer aan benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor paracetamol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u paracetamol niet opnieuw krijgt.
  • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan dan bij u een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid. Neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

  Na gebruik gedurende enkele maanden of jaren en bij hoge doseringen

  • Leverbeschadiging. Verschijnselen hiervan zijn een gele verkleuring van het oogwit of de huid. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. U heeft kans op leverbeschadiging als u dit medicijn gedurende meerdere maanden of jaren gebruikt of bij hoge doseringen. Ook mensen met een leverziekte hebben hier meer kans op. Heeft u een ernstige leverziekte of kan uw lever beschadigd zijn omdat u regelmatig en veel alcohol gebruikt? Dan kunt u beter geen paracetamol gebruiken. Vraag advies aan uw apotheker welke pijnstiller wel geschikt voor u is.
  • Nierbeschadiging. Verschijnselen hiervan kunnen zijn bloed in de urine, koorts en vasthouden van vocht. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts.
  • Bloedafwijkingen. Verschijnselen hiervan kunnen zijn onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoeveel?
  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Heeft u veel pijn, dan kan het nuttig zijn te beginnen met de maximale keerdosering genoemd in de bijsluiter. De keer daarna stapt u over op de gewone dosering wat meestal de helft is van de maximale.

  Houdt u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigen. U merkt niet meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als iemand te veel paracetamol heeft ingenomen. Zorg dat kinderen niet bij de paracetamol met coffeïne kunnen komen.

  Hoe?

  • Tabletten: doe de tabletten eerst in een half glas water, laat dit even staan om ze uiteen te laten vallen en drink het dan op. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.
  • Capsules: neem de capsules in met een glas water.
  • Poeders: een poeder oplossen in een glas leidingwater, omroeren en direct opdrinken. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.
  • Bruistabletten: doe de bruistablet in een half glas water, wacht tot de tablet is opgelost en drink dat op. Spoel het glas daarna na met een beetje water en drink dat ook op.

  Wanneer?

  • Paracetamol werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt. U kunt het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in.
  • Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste vier uur of meer aan, afhankelijk van de informatie in de bijsluiter.
  • Migraine. Neem dit medicijn meteen in als u een migraine-aanval voelt opkomen. Het heeft dan het meeste effect.

  Hoe lang?
  Meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Heeft u het medicijn zonder overleg met uw arts gebruikt? Neem dan in elk geval contact op met uw arts als u na vijf dagen nog altijd een pijnstiller nodig heeft.

  • Hoofdpijn. Gebruik dit medicijn alleen gedurende korte tijd. Heeft u al langer dan drie maanden vaak hoofdpijn, gebruikt u meer dan honderd pijnstillers per maand en heeft u meer dan vijftien dagen per maand hoofdpijn? Mogelijk wordt uw hoofdpijn juist door de paracetamol veroorzaakt. Neem in dat geval contact op met uw arts voor een advies.
  • Migraine. Gebruik dit medicijn alleen tijdens een migraineaanval. Deze duurt in het algemeen tussen de vier en zestien uur. Raadpleeg uw arts als u voortdurend last van hoofdpijn heeft, of als de migraineaanvallen vaker dan twee keer per maand optreden. U kunt dan misschien beter een medicijn gebruiken dat migraineaanvallen voorkomt.
  • Overige pijnen, zoals menstruatiepijn, spierpijn, spit en kiespijn: stop met het gebruik als de pijn verdwenen is of weer voldoende te verdragen is.
   Koorts: gebruik dit medicijn alleen om hoge koorts (meer dan 39.5 ºC) te onderdrukken. Neem in elk geval contact op met uw arts als de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt. Neem bij baby's tot vier maanden contact op als het kind langer dan één dag koorts hoger dan 38 ºC heeft.
 • Vergeten

  Heeft u de pijnstiller nog nodig, neem de dosis dan alsnog. Neem een eventuele volgende dosis minstens vier uur later.

 • Verboden

  autorijden?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Normaal gebruik van alcohol is geen probleem. Mensen die overmatig alcohol gebruiken hebben door paracetamol meer kans op leverbeschadiging.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Gebruik niet tegelijk ook andere pijnstillers of griep- en verkoudheidsmiddelen die paracetamol bevatten. Controleer altijd de samenstelling van medicijnen zonder recept. Veel medicijnen tegen hoofdpijn, griep of verkoudheid bevatten onder andere paracetamol.

  Als u deze middelen gebruikt naast dit middel heeft u kans te veel paracetamol binnen te krijgen.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  U kunt paracetamol met coffeïne in beperkte mate gebruiken. Dit betekent niet langer dan een week achtereen en niet meer dan vier tabletten (2 gram paracetamol) per dag. Het wordt in die dosering al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

  Heeft u meer dan vier tabletten per dag nodig, overleg dan eerst met uw arts. Heeft u langdurig paracetamol nodig, bijvoorbeeld langer dan een week, overleg dan ook eerst met uw arts.

  Borstvoeding
  U kunt paracetamol met coffeïne in beperkte mate gebruiken. Dit betekent niet langer dan twee dagen achtereen en niet meer dan vier tabletten (2 gram paracetamol) per dag. Dit medicijn komt namelijk in de moedermelk terecht, maar is in deze kleine hoeveelheid en gedurende korte tijd veilig voor de baby. Als u paracetamol langer nodig heeft en u wilt borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

  Gebruikt u dit medicijn echter bijna dagelijks tegen hoofdpijn? Dan kunt u juist hoofdpijn krijgen als u stopt of het minder gaat gebruiken. Dit kunt u voorkomen door geleidelijk te verminderen. Raadpleeg eventueel uw arts of apotheker.

 • Handelsinformatie

  Paracetamol is sinds 1893 internationaal op de markt. De combinatie met coffeïne is zonder recept verkrijgbaar onder de merknamen Finimal, Panadol Plus, Paracetamol comp, Witte Kruis en als het merkloze Paracetamol/Coffeïne. Het is te verkrijgen in tabletten, capsules en poeders.

  Paracetamol met coffeïne wordt ook wel gebruikt in combinatie met propyfenazon onder de merknamen Hoofdpijnpoeders ‘Daro’, Para-Don, Sanalgin en Saridon.

  Verder met andere werkzame stoffen onder de merknamen Antigrippine (met vitamine C), Finimal C (met vitamine C), APC (met acetylsalicylzuur), Roter APC (met acetylsalicylzuur) en APaC (met acetylsalicylzuur).

Laatst gewijzigd op: 26 januari 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Finimal? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen