Eltroxin

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Eltroxin

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Eltroxin
  De werkzame stof in Eltroxin is levothyroxine.

  Levothyroxine is een schildklierhormoon.

  Artsen schrijven het voor bij een te trage schildklierwerking en als toevoeging op de medicijnen die worden gebruikt bij een te snelle schildklierwerking.

 • Bijwerkingen

  Bij een juiste dosering treden in het algemeen geen bijwerkingen op, omdat dit middel uw eigen schildklierhormoon vervangt. Uw arts zal continu meten of de dosering correct is.

  De belangrijkst bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Een gejaagd gevoel, hartkloppingen, transpireren of diarree, kan betekenen dat de dosering te hoog is. Neem in dat geval contact op met uw arts. Bij mensen met hartfalen kunnen de genoemde verschijnselen erop wijzen dat het hartfalen verergert door een te hoge dosering. Neem ook dan contact op met uw arts.

  Zeer zelden

  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

  Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw apotheker.

 • Gebruik

  Hoe?
  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Tabletten: innemen met een half glas water.

  Drank: schud de fles eerst goed. Duw de plastic adapter (hulpstuk) in de flessenhals. Deze moet altijd in de fles blijven zitten. Zet de spuit stevig op de adapter, houd de fles ondersteboven en zuig de benodigde hoeveelheid op met de spuit. Draai dan eerst de fles weer rechtop en haal dan pas de spuit weer uit de adapter. Ga rechtop staan op zitten. Nu kunt u het medicijn innemen met de spuit.

  Wanneer?
  Neem de tabletten of de drank in op een lege maag. Dus minstens 2 uur na het eten of een half uur voor het eten. Bijvoorbeeld ten minste een halfuur voor het ontbijt of minstens 2 uur na het avondeten.

  Dit medicijn wordt namelijk slecht opgenomen als er ook voedsel in de maag zit. Dit is belangrijk aangezien de dosering zeer nauw luistert.

  Hoe lang?

  • Te traag werkende schildklier: in de meeste gevallen moet u dit middel uw leven lang gebruiken.
  • Te snel werkende schildklier: hoe lang u dit middel moet gebruiken is afhankelijk van de oorzaak van de schildklierziekte. In de meeste gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon uw leven lang gebruiken. In enkele gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon een jaar tot anderhalf jaar slikken en wordt daarna gekeken of u ook zonder medicijnen kunt.
 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen.

  Mocht u toch een dosis vergeten zijn: sla de dosis dan over. Het is namelijk niet zo erg als u een enkele keer een dosis mist, omdat de werking lang aanhoudt.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in de bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Levothyroxine kan de werking van de bloedverdunner versterken, waardoor bloedingen kunnen ontstaan. Vertel de trombosedienst dat u levothyroxine gebruikt en geeft door wanneer de dosering wijzigt. Als u eenmaal bent ingesteld op deze combinatie is er geen probleem.
  • Indinavir, een middel tegen virusinfecties, zoals hiv. Dit middel kan de werking en bijwerkingen van levothyroxine versterken. De dosis levothyroxine zal opnieuw moeten worden vastgesteld.
  • De medicijnen tegen hiv en aids, lopinavir en ritonavir. Deze medicijnen verminderen de werking van levothyroxine. Uw arts zal de werkzaamheid van levothyroxine extra in de gaten houden.

  Gebruik levothyroxine NIET tegelijkertijd met de volgende middelen. Ze verminderen de opname van levothyroxine.

  • Maagzuurbinder. Dit zijn meestal zonder recept verkrijgbare middelen, met bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof. Deze middelen verminderen de opname van levothyroxine in het lichaam. Overleg met uw arts. Misschien is een ander medicijn geschikter. U kunt ook levothyroxine ten minste twee uur vóor de maagzuurbinder nemen of vier uur na de maagzuurbinder. Didanosine drank bevat ook een maagzuurbinder. Neem levothyroxine ten minste twee uur vóór de didanosine drank of vier uur na de didanosine drank. Didanosine capsules hebben deze wisselwerking niet.
  • Medicijnen die calcium bevatten. Neem levothyroxine ten minste twee uur vóor het medicijn met calcium of vier uur na het medicijn met calcium.
  • Sucralfaat: een middel tegen maag- of darmzweer en slokdarmontsteking. Neem sucralfaat ten minste twee uur na de levothyroxine.
  • Colestyramine en colesevelam, galzuurbindende middelen, die worden gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem deze middelen ten minste vier uur na de levothyroxine.
  • IJzer en vitamine-mineralenpreparaten met ijzer. Zorg dat u deze middelen minstens twee uur na levothyroxine inneemt. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met levothyroxine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan ‘MGA’ of ‘retard’. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
  • Orlistat, een middel tegen overgewicht. Overleg hierover met uw arts.
  • Sevelameer, een middel dat gebruikt wordt door hemodialysepatiënten. Neem sevelameer een paar uur voor of na de levothyroxine in.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. Mogelijk heeft u tijdens uw zwangerschap wel een hogere dosering nodig van dit middel. Waarschuw daarom uw arts zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

  N.B. Gebruikt u levothyroxine in combinatie met carbimazol, propylthiouracil of thiamazol, waarschuw dan direct uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze combinatie kan ongunstige effecten hebben op uw kind. Het kan zijn dat u gedurende de zwangerschap de therapie moet staken. Dat zal uw arts bepalen.

  Borstvoeding
  U kunt veilig borstvoeding geven als u dit middel in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit middel wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

 • Stoppen

  Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen met dit middel. De kans is groot dat uw klachten terugkeren. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Levothyroxine is sinds 1956 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Eltroxin, Euthyrox, Thyrax en als het merkloze Levothyroxine in tabletten en in drank.

  Levothyroxine wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Novothyral. Dit combinatiepreparaat is officieel niet in Nederland in de handel, maar is op speciaal verzoek van de voorschrijvend arts door de fabrikant te leveren. De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij dit middel voor een bepaalde patiënt wil voorschrijven (de zogenaamde artsenverklaring). Het wordt dan via de apotheek geleverd.

Laatst gewijzigd op: 09 juli 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Eltroxin? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen