Eklira Genuair

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Eklira Genuair

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Eklira Genuair is aclidinium.

  Aclidinium is een luchtwegverwijder.

  Artsen schrijven het voor bij COPD.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Ontsteking van keel of neusholte. U merkt dat aan keelpijn of bloedneuzen. Ook kunnen de bijholten verstopt raken. U heeft dan last van een pijnlijke druk in het hoofd, vooral als u voorover bukt. Heeft u last van deze bijwerkingen? Raadpleeg dan uw arts.
  • Hoofdpijn.
  • Hoesten. Neem dan contact op met uw arts.
  • Maagdarmklachten, zoals diarree.

  Zeer zelden

  • Droge mond en heesheid. Als de mond te droog wordt kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een te droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren.
  • Wazig zien.
  • Hartkloppingen. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
  • Blaasontsteking en moeilijk kunnen plassen.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Als u na inhalatie last krijgt van benauwdheid, rode huid, galbulten of jeuk, bent u misschien overgevoelig voor dit medicijn. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Goed inhaleren vergt veel oefening
  De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen. In de apotheek kunt u een checklist krijgen waarop voor uw inhalatieapparaat alle handelingen staan die nodig zijn bij het inhaleren. Vraag de apotheekmedewerker of arts om het voor te doen en oefen een keer in zijn bijzijn. Deze persoon kan dan nagaan of u alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet om goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheek om advies.

  • Haal de inhalator uit het zakje.
  • Verwijder het beschermkapje van het mondstuk.
  • Houd de inhalator rechtop, met het mondstuk naar u toe, en de groene knop aan de achterkant. Houd de inhalator niet scheef! Het controlevenster aan de voorkant is rood.
  • Druk de groene knop in en LAAT daarna weer LOS. De groene knop komt weer naar boven en het controlevenster is groen geworden. Blijf de inhalator rechtop houden.
  • Adem uit met uw gezicht afgewend van de inhalator en sluit uw lippen stevig rond het mondstuk.
  • Adem krachtig en diep in. Het poeder komt zo dieper in de longen.
  • Tijdens het inhaleren hoort u een klik. Blijf inademen nadat u de klik heeft gehoord. Dit is een teken dat u juist inhaleert.
  • Hou na inhalatie de adem 5-10 tellen vast en haal het mondstuk uit uw mond.
  • Adem vervolgens uit.
  • Controleer of het controlevenster rood is geworden. Zo ja: u heeft goed geïnhaleerd. Zo nee: adem nogmaals diep uit met uw gezicht afgewend van de inhalator en sluit uw lippen nogmaals stevig om het mondstuk. Adem nogmaals krachtig en diep in.
  • Plaats het beschermkapje weer op het mondstuk. Dit is belangrijk om het poeder in de inhalator te beschermen tegen vocht.
  • Let op: het is belangrijk na het indrukken van de groene knop deze weer los te laten. Inhaleer dus nooit, terwijl u de groene knop ingedrukt houdt!
  • De inhalator bevat ook een venster met het aantal doseringen. Een volle inhalator bevat 60 inhalaties. Het venster toont het aantal overblijvende doseringen per tientallen: dus van 60 daalt deze langzaam naar 50, 40 en zo verder naar 0. Als de rode strook in het dosisvenster verschijnt, betekent dit dat u bijna aan de laatste dosis bezig bent, en dat u een nieuwe inhalator nodig heeft. Als de 0 in het midden van het dosisvenster staat is de inhalator helemaal op. De groene knop zal dan na indrukken niet meer omhoog komen. U kunt de inhalator na het inademen van de laatste dosis weggooien.
  • Let op: u hoeft de inhalator niet schoon te maken. Als u toch het mondstuk wilt schoonmaken, kunt u het met een droge tissue of stukje keukenpapier afvegen. Gebruik nooit vocht om de inhalator schoon te maken.

  Wanneer?
  U mag het medicijn inhaleren op elk moment van de dag. Kies wel vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld ’s ochtends bij het ontbijt en ’s avonds bij de avondmaaltijd.

  Hoe lang?
  Meestal moet u dit medicijn langdurig blijven gebruiken tegen uw benauwdheid. Gebruikt u dit medicijn, maar blijft u last houden van benauwdheid? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent te inhaleren. Mocht u toch een dosis vergeten zijn: u gebruikt dit medicijn 2 keer per dag: inhaleer de vergeten dosis zodra u eraan denkt. Houd daarna een interval van minstens 4 uur aan voor u weer een volgende dosis inhaleert.

 • Verboden

  autorijden?
  Wazig zien komt zelden voor bij dit medicijn. Neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Uw klachten kunnen dan wel weer terugkomen. Overleg hierover met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Aclidinium is sinds 2013 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Eklira Genuair in inhalatiepoeder.

Laatst gewijzigd op: 02 december 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Eklira Genuair? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen