Desmopressine

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Desmopressine

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Desmopressine
  De werkzame stof in Desmopressine is desmopressine.

  Desmopressine lijkt sterk op ADH, een hormoon dat wordt gemaakt door de hypofyse (een klier in de hersenen). Het regelt onder andere de hoeveelheid water die de nieren uitscheiden.

  Artsen schrijven desmopressine voor bij een tekort aan ADH (diabetes insipidus), bij bedplassen en bij bloedingen bij mensen met bepaalde afwijkingen in de bloedstolling.

 • Bijwerkingen

  Behalve de gewenste werking kan dit medicijn ook bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en maagpijn. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
  • Hoofdpijn. Als u erge hoofdpijn krijgt kan dat wijzen op te weinig natrium (= zout) in het bloed. Waarschuw dan direct een arts. Vooral kinderen, ouderen en mensen met koorts, infecties, cystische fibrose of een nierziekte hebben meer kans op een natriumtekort.
  • Vochtophoping (oedeem), als u dit medicijn langdurig (maanden) moet gebruiken. Dit merkt u bijvoorbeeld aan dikke enkels, ringen die niet meer passen, vaker moeten plassen en aan een toename van het gewicht. Gebruik daarom dit medicijn bij bedplassen niet langer dan 3 maanden achtereen.
  • Droge mond, als u dit medicijn gedurende meerdere maanden in hoge dosering gebruikt. Dit komt vooral bij de tabletten en smelttabletten voor. Door een droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt.
  • Bij gebruik via de neus: rode ogen, irritatie van de neus, bloedneus of verstopte neus. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
  • Bij gebruik via een injectie: vermoeidheid, duizeligheid, hartkloppingen en blozen. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

  Zeer zelden

  • Stemmingswisselingen bij kinderen, zoals agressie, opwinding, nervositeit, verwardheid, psychose. Waarschuw dan een arts.
  • Bij gebruik van de injectie of hoge dosis neusspray (‘Octostim’): mensen met angina pectoris (hartkramp) hebben meer kans op trombose of een hartinfarct. Overleg met uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Als u meer last krijgt van pijn op de borst, moet u uw arts waarschuwen.
  • Bij gebruik van hoge doseringen of als u te veel drinkt tijdens de behandeling kan een zogenaamde watervergiftiging ontstaan. U merkt dit aan erge hoofdpijn, misselijkheid en soms stuipen of wegraken. Waarschuw dan direct een arts. Drink dan niets meer en gebruik geen vloeibaar voedsel.
   Watervergiftiging treedt vaker op bij gebruik via de neus. Kinderen mogen de neusspray en de neusdruppels daarom niet gebruiken.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan rode plekken, galbulten of jeuk. In zeldzame gevallen kunt u last krijgen van zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel. U kunt daarbij erg benauwd worden. Als dit ontstaat, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst dan niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor desmopressine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Tabletten: neem de tabletten in met een half glas water.
  • Smelttabletten voor onder de tong: houd de smelttablet onder de tong totdat deze is opgelost in de mond en u het speeksel heeft doorgeslikt.
  • Neusdruppels: bij het flesje wordt een slangetje geleverd waarmee de juiste dosering kan worden afgemeten, de 'rhinyle'. Vul de 'rhinyle' volgens de aanwijzingen in de bijsluiter. Schuif de 'rhinyle' ongeveer twee cm in de neus en neem het andere uiteinde in de mond. Houd de adem in, het hoofd achterover en blaas vervolgens de inhoud van de 'rhynile' kort en krachtig in de neus. Op deze wijze komt de inhoud op de juiste plaats in het neusslijmvlies terecht. Snuif de vloeistof niet op. Spoel de ‘rhinyle' na gebruik schoon met lauw water en sluit de flacon goed af.
  • Neusspray: als u de spray voor het eerst gebruikt, moet u het pompje een paar maal indrukken in de lucht. De spraykamer kan zich dan vullen met de oplossing. De volgende keren is dit niet meer nodig. Houd uw hoofd rechtop, breng de tuit in één neusgat, houd het andere neusgat dicht en druk het pompje eenmaal in. Snuif de vloeistof niet op. Als u de spray twee of meer keer moet toepassen, gebruik dan afwisselend het linker en het rechter neusgat. Sluit de spray na gebruik goed af met het beschermdopje.
  • Injectie: de injectie zal meestal door een verpleegkundige of door een arts worden toegediend.

  Wanneer?

  • Bij diabetes insipidus: verdeel de dosis zo goed mogelijk over de dag, voor een continue effect. Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis. Gebruikt u het medicijn 2 keer per dag, neem het dan 's ochtends en 's avonds. Gebruikt u het 3 keer per dag, neem het dan 's ochtends, 's middags en 's avonds voor het slapengaan.
  • Bij bedplassen: gebruik het medicijn eenmaal per dag, vóór het slapengaan.
  • Bij bloedstollingsziekten: om een bloeding bij een operatie te voorkomen: de neusspray een half tot anderhalf uur voor de ingreep gebruiken. De injectie kan ook vlak voor de ingreep worden toegediend.

  Hoe lang?

  • Diabetes insipidus: waarschijnlijk moet u dit medicijn uw leven lang gebruiken.
  • Bedplassen: gebruik dit medicijn niet langer dan 3 maanden achtereen. Bij een logeerpartij of op vakantie kan desmopressine eventueel ook kort worden gebruikt.
  • Stollingsstoornissen: meestal wordt dit medicijn kortdurend gebruikt, bijvoorbeeld om een bloeding te stoppen of vlak voor een operatie om het bloedverlies te beperken.
 • Vergeten

  Bij diabetes insipidus

  • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

  Als het middel voor bedplassen wordt gebruikt, sla dan de vergeten dosis over.

 • Verboden

  autorijden en alcohol drinken?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alles eten?
  Te veel drinken kan een watervergiftiging veroorzaken. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met slechte nieren kunnen hier gevoelig voor zijn. Drink vanaf 1 uur voor tot 8 uur na het gebruik van desmopressine alleen als u dorst heeft. De rest van de dag kunt u gewoon drinken.

  Mensen met diabetes insipidus: vraag advies aan uw arts over de hoeveelheid vocht die u mag innemen.

 • Wisselwerking

  Sommige medicijnen kunnen de bijwerking van desmopressine op de hoeveelheid natrium (zout) in het bloed versterken. Bij gebruik van de volgende medicijnen zal de arts de hoeveelheid natrium extra controleren.

  • Imipramine, een medicijn dat ook bij bedplassen wordt toegepast
  • Medicijnen tegen depressie, zoals paroxetine of amitriptyline
  • Het medicijn tegen misselijkheid chloorpromazine
  • Het medicijn tegen epilepsie of stemmingsstoornissen: carbamazepine

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap

  Bij diabetes insipidus
  Weeg met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico van dit medicijn voor het kind. Bij gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap bestaat er namelijk een kans op aangeboren aandoeningen. Bovendien is er een grotere kans op zwangerschapsvergiftiging. Maar diabetes insipidus kan ook schadelijk voor de baby zijn. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

  Bij bedplassen en bloedstollingsziekten
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico’s van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

  Borstvoeding
  U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit medicijn in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Deze hoeveelheid is zo klein dat het niet schadelijk is voor de baby.

 • Stoppen

  U kunt in één keer stoppen met dit medicijn. Als u het medicijn voor diabetes insipidus gebruikt, zullen de verschijnselen wel weer terugkeren. Overleg hierover met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Desmopressine is sinds 1973 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Minrin en Octostim en als het merkloze Desmopressine in tabletten, smelttabletten voor onder de tong, neusspray, neusdruppels en injecties.

Laatst gewijzigd op: 17 september 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Desmopressine? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen