Alvesco

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Alvesco

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Alvesco is ciclesonide.

  Ciclesonide behoort tot de bijnierschorshormonen of corticosteroïden.

  Een inhalatie met ciclesonide werkt ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsverschijnselen. Het is een luchtwegbeschermer.

  Artsen schrijven het voor bij astma.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zeer zelden

  • Schimmelinfectie in de mond en keel. Dit ontstaat als ciclesonide vaak in de mond en keel achterblijft. Een schimmelinfectie in de mond merkt u aan een witte aanslag in de mond. Raadpleeg in dat geval uw arts.
  • Heesheid, keelpijn en hoest. Ook deze bijwerkingen kunnen komen doordat ciclesonide in de mond en keel achterblijft. Geef de stem rust. Blijven de klachten, neem dan contact op met uw arts.
  • Droge mond, branderig gevoel in de mond, onaangename smaak, misselijkheid.
  • Bij kinderen: een geringe vertraging van de lengtegroei. Dit kan komen door dit medicijn, maar ook door de ziekte zelf. Een groeivertraging door dit medicijn treedt vooral op tijdens de eerste 3 maanden van het gebruik. Meestal lopen kinderen deze groeiremming op latere leeftijd weer gewoon in. Eventueel zal de arts de groei controleren. En als het nodig is de behandeling aanpassen. Dit blijkt bijna nooit nodig te zijn.
  • Verslechtering van glaucoom (verhoogde oogboldruk, groene staar) aan één of beide ogen. Er kunnen dan klachten ontstaan zoals wazig zien, minder zien, een rood of opgezwollen oog, hevige pijn aan het oog of aan het gezicht of misselijkheid en braken. Neem bij een of meer van deze klachten meteen contact op met uw arts of de Eerste-Hulpdienst. De kans op oogklachten is groter als u dit middel langer dan 3 maanden gebruikt of als er per ongeluk wat medicijn in uw oog komt.
  • Psychische klachten en gedragsveranderingen bij kinderen. Tijdelijke veranderingen in gedrag, die per persoon kunnen verschillen. Uw kind kan energieker, prikkelbaar, depressief, angstig of agressief worden, of last hebben van slapeloosheid. Mocht uw kind veel last hebben van deze bijwerkingen, vraag dan uw arts om advies.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk. In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
  • Benauwdheid als reactie op de inhalatie. In dat geval dit medicijn niet meer gebruiken en een arts raadplegen.
  • Een verhoogde bloeddruk kan ontstaan bij personen die daarvoor gevoelig zijn. Overleg voor gebruik met uw arts als u een hoge bloeddruk heeft of hiervoor behandeld wordt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Goed inhaleren is lastig en vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen.
  • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert.
  • Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert.
  • Lukt het u niet om goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies. Er zijn verschillende typen inhalatieapparaatjes. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor u.
  • Een inhalatiespray wordt ook wel dosisaerosol of verstuiver genoemd.
  • Om een inhalatiespray beter of makkelijker te inhaleren, kunt u ook gebruikmaken van een voorzetkamer. Dit is een grote buis, waar u de inhalatiespray inspuit. U kunt dan rustig meermalen via de buis inademen. Controleer van deze voorzetkamer regelmatig of de kleppen nog goed werken. Hoe u dat moet doen, staat beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Als de kleppen niet meer goed werken, kunt u in de apotheek een nieuwe voorzetkamer krijgen. Hier hoeft u niet voor te betalen als u deze samen met het recept voor de spray ophaalt. Vindt u het lastig de voorzetkamer mee te nemen naar uw werk of een andere plek? Vraag uw arts twee apparaten voor te schrijven. U kunt ze dan op beide plekken achterlaten.

  Wanneer?
  Gebruik de inhalaties dagelijks op dezelfde tijd, bijvoorbeeld 's avonds voor het tandenpoetsen. Gebruikt u ook regelmatig een luchtwegverwijder? Dan kunt u ciclesonide het best vlak daarna inhaleren. De luchtwegverwijder maakt de luchtwegen ‘ruimer', waardoor ciclesonide dieper in de longen kan komen.

  Hoe lang?

  • Binnen 10 dagen zult u merken dat u minder erg en minder vaak benauwd bent. Pas na een aantal weken is het effect optimaal.
  • Als de benauwdheidsklachten verdwenen zijn, is het mogelijk dat uw arts u adviseert over te stappen op een lagere dosering of een lagere sterkte.
  • Als er na 3 maanden nog onvoldoende effect is, dan is het mogelijk dat uw arts voor een korte periode een hogere dosering voorschrijft. Ook kan uw arts een medicijn dat de luchtwegen verwijdt erbij adviseren.
 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent te inhaleren. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  U gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag. Duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende inhalatie normaal gebruikt? Neem hem dan alsnog. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. De medicijnen tegen hiv-infectie lopinavir, ritonavir en tipranavir. De hoeveelheid ciclesonide in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen sterker. Uw arts zal extra letten op de bijwerkingen.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, kunt u namelijk beter een ander medicijn met dezelfde werking gebruiken, zoals beclometason of budesonide. Hiermee is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap. Meestal zal uw arts u (tijdelijk) laten overstappen op dit medicijn.

  Borstvoeding
  U kunt veilig borstvoeding geven als u dit medicijn, in de normale dosering, gebruikt. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder problemen voor het kind.

 • Stoppen

  Het kan 1 tot 2 weken duren voor u effect van de inhalatie merkt. Stop daarom niet te snel als u twijfelt aan het nut van dit medicijn.

  Als u dit medicijn al langere tijd gebruikt en u wilt nu stoppen dan kunnen de benauwdheidsklachten terugkomen. Bouw daarom langzaam af in overleg met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Ciclesonide is sinds 2004 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Alvesco in inhalatiesprays.

Laatst gewijzigd op: 12 november 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Alvesco? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen