Acetylsalicylzuur/Codeïne/Coffeïne

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Acetylsalicylzuur/Codeïne/Coffeïne

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stoffen in Acetylsalicylzuur/Codeïne/Coffeïne zijn acetylsalicylzuur, codeïne en coffeïne. Acetylsalicylzuur is sinds 1899 internationaal op de markt. Codeïne sinds 1884. De combinatie is op recept verkrijgbaar als ACCod en als het merkloze Acetylsalicylzuur/codeïne/coffeïne. Het is te verkrijgen in tabletten en zetpillen.

  De combinatie van acetylsalicylzuur met codeïne en coffeïne wordt gebruikt bij griep, bijholteontsteking, neusverkoudheid, keelpijn, hoest, hoofdpijn, pijn en koorts.

  Acetylsalicylzuur heeft een pijnstillende, ontstekingsremmende en koortsverlagende werking. Codeïne werkt pijnstillend. Coffeïne is hieraan toegevoegd omdat het de werking van de acetylsalicylzuur zou versterken en omdat het wat opwekkend werkt, net als koffie. De hoeveelheid coffeïne die in dit product zit komt overeen met ongeveer een half kopje koffie of één kopje thee. Het is nooit bewezen dat de toevoeging van coffeïne aan acetylsalicylzuur en codeïne nut heeft. Coffeïne zal daarom op deze site verder buiten beschouwing worden gelaten.

  Codeïne is een hoestprikkeldempend middel. Het vermindert de neiging tot hoesten. Verder heeft het een pijnstillende werking.

  Artsen schrijven het voor bij hoest en pijn.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  Hoe vaak de bijwerkingen optreden, is afhankelijk van de dosering. De dosering is bij pijn meestal hoger dan bij hoest.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Verstopping (obstipatie). Eet, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Soms schrijven artsen bij dit middel een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping.
  • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.

  Zelden

  • Misselijkheid. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit middel gewend bent geraakt. Vaak helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.
  • Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
  • Draaierig gevoel. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.
  • Jeuk en galbulten. Dit is meestal niet het gevolg van overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
  • Maskering van andere pijnen. Omdat dit middel pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.

  Zeer zelden

  • Overgevoeligheid voor codeïne. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor codeïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
  • Bemoeilijkte ademhaling. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne, maar als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of COPD, kunt u dit middel beter niet gebruiken. Ook kinderen waarbij de keel- of neusamandalen zijn verwijderd, mogen dit medicijn niet gebruiken.
  • Slaapapneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.
  • Wanneer u lijdt aan de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, dan kunt u in sommige gevallen dit medicijn beter niet gebruiken. Namelijk bij een ernstige verergering van colitis ulcerosa of bij een vernauwing in de darm bij de ziekte van Crohn. Dan kan dit medicijn ernstige bijwerkingen geven op de darm. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken. Als u dit medicijn wel mag gebruiken, let er dan op of u geen last krijgt van klachten zoals opgezette buik, toenemende buikpijn en koorts. Als u hier last van krijgt, neemt u dan contact op met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Overschrijd de aanbevolen dosering niet. Er ontstaan makkelijk verschijnselen van overdosering, vooral bij ouderen en kleine kinderen.

  Wanneer?

  Tabletten of drank
  Codeïne werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt. U kunt het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in. Heeft u snel last van uw maag, neem het dan in na een maaltijd.

  Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste 4 uur aan.

  Hoest
  Gebruik dit middel als u last heeft van kriebelhoest of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap, een concert of lezing. Neem het voor de nacht een uur van tevoren in, dan heeft u het minste last van kriebelhoest bij het inslapen.

  Hoe lang?

  • Hoest. Meestal is het gebruik van dit middel maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Een normale kriebelhoest hoort binnen 2 weken over te zijn. Is dat bij u niet het geval, raadpleeg dan uw arts.
  • Pijn. Meestal is dit middel maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Bij chronische pijn kunt u dit middel echter jaren nodig hebben.
 • Vergeten

  Een keer vergeten is niet zo erg. De vergeten dosis kunt u alsnog innemen. Tenzij u de volgende dosis over minder dan vier uur moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. Neem geen dubbele dosis.

 • Verboden

  autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.
  Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan codeïne, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  Gebruik codeïne niet als u ook een hoestmiddel gebruikt dat het ophoesten vergemakkelijkt. Beide middelen werken elkaar tegen.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
  • Bepaalde sterke pijnstillers, namelijk buprenorfine, nalbufine, nalmefeen en pentazocine. De pijnstillende werking van codeïne kan door deze middelen afnemen. U kunt ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
  • Het ontwenningsmiddel naltrexon gaat de werking van codeïne tegen. Hierdoor heeft codeïne minder effect. Als u codeïne langdurig gebruikt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Gebruik deze combinatie niet.
 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  U kunt dit middel gedurende enkele dagen veilig gebruiken in een hoeveelheid van niet meer dan 20 mg codeïne per keer. Gebruik het echter niet vlak voor de verwachte bevallingsdatum. Op deze manier is het al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. In zeldzame gevallen kan dit zeer schadelijk zijn voor de baby. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Ja, behalve als u dit middel gedurende verschillende weken heeft gebruikt. In dat geval kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Stop dan geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Codeïne is sinds 1884 internationaal op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar in hoestdranken onder de merknamen Bronchicum en Melrosum. Verder is het op recept verkrijgbaar in tabletten en zetpillen als het merkloze Codeïne en Codeïnefosfaat.

  Codeïne wordt ook gebruikt in combinatie met paracetamol, onder de naam Paracetamol/codeïne en met acetylsalicylzuur en coffeïne onder de merknaam ACCod en als het merkloze Acetylsalicylzuur/Codeïne/Coffeïne. Sommige hoestmiddelen bevatten behalve andere bestanddelen ook nog een kleine hoeveelheid codeïne.

Laatst gewijzigd op: 03 maart 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Acetylsalicylzuur/Codeïne/Coffeïne? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

NSAID

Niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmend) geneesmiddelen.

NSAID

Niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmend) geneesmiddelen.

Niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmend) geneesmiddelen.

Bekijk video

Migraine

Migraine is een ernstige vorm van hoofdpijn die door vaatproblemen wordt veroorzaakt. Meestal is de pijn het ergst aan de zijkanten van het hoofd, maar migraine kan zich ook aan…

Migraine is een ernstige vorm van hoofdpijn die door vaatproblemen wordt veroorzaakt. Meestal is de pijn het ergst aan de zijkanten van het hoofd, maar migraine kan zich ook aan één kant van het hoofd voordoen. De bloedvaten in het hoofd voorzien de schedel en de hersenen van bloed.

Migraine treedt op als deze bloedvaten opzwellen en zich verwijden, en zich snel daarna weer vernauwen. De pijnvezels in de bloedvatwanden worden geprikkeld en de zenuwen rondom de bloedvaten scheiden chemicaliën af, die pijnsignalen naar de hersenen sturen. De oorzaak van migraine is onbekend, maar onderzoekers vermoeden dat veranderingen in de bloedtoevoer en bepaalde biochemische veranderingen een rol spelen.

Migraine is een veel voorkomende chronische hoofdpijn. Een klassieke migraineaanval wordt voorafgegaan door een aura, dat is een reeks waarschuwingssignalen die wijzen op een ophanden zijnde migraineaanval. Bij gewone migraine doet zich geen aura voor. Migraine komt hoofdzakelijk bij vrouwen voor. Dat kan het gevolg zijn van hormonale veranderingen die samenhangen met de menstruatiecyclus.

Je moet een dokter raadplegen als de symptomen van migraine ernstig zijn, vaak voorkomen of vergezeld gaan van andere symptomen. Je kunt proberen het aantal migraineaanvallen te verminderen met preventieve medicijnen of door voedingsstoffen of andere factoren te vermijden die in het verleden migraineaanvallen hebben veroorzaakt.

Bekijk video

Keelpijn (Laryngitis)

De stem is het geluid dat ontstaat wanneer er lucht door het strottenhoofd (larynx) gaat. Bij het inademen vullen de longen zich met lucht. Wanneer we tijdens het spreken uitademen,…

De stem is het geluid dat ontstaat wanneer er lucht door het strottenhoofd (larynx) gaat. Bij het inademen vullen de longen zich met lucht. Wanneer we tijdens het spreken uitademen, gaat er lucht door de luchtpijp naar boven. De lucht die de keel binnenstroomt, passeert eerst het strottenhoofd met de stembanden. Doordat de lucht zich door het strottenhoofd verplaatst, gaan de stembanden trillen. Daardoor ontstaat geluid, dat door de mond verder wordt verfijnd.

Laryngitis is een ontsteking van het strottenhoofd en de stembanden. De aandoening is vaak het gevolg van infectie met het virus of de bacteriën die verkoudheid of een zere keel veroorzaken. Laryngitis kan ook het gevolg zijn van allergieën, roken of overbelasting van de stembanden door overmatig schreeuwen of zingen. Hoe dan ook, het belangrijkste symptoom van laryngitis is heesheid of stemverlies.

Als er zich laryngitis ontwikkelt, is het verstandig veel te drinken en de stem zo min mogelijk te gebruiken. Je kunt dan beter fluisteren of zelfs helemaal niet spreken. Ook kunnen kamerbevochtigers en een warme douche de symptomen verlichten. Laryngitis duurt ongeveer 7 tot 10 dagen, met of zonder behandeling. Laryngitis bij kinderen of chronische laryngitis bij volwassenen kan een symptoom van andere ziekten zijn. Daarom moet laryngitis altijd door een arts worden onderzocht.

Bekijk video

Griep (Influenza)

Griep wordt veroorzaakt door een van de vele virussoorten die zich door de omgevingslucht snel van de ene naar de andere persoon kunnen verplaatsen. Wanneer de deeltjes worden ingeademd, gaan…

Griep wordt veroorzaakt door een van de vele virussoorten die zich door de omgevingslucht snel van de ene naar de andere persoon kunnen verplaatsen. Wanneer de deeltjes worden ingeademd, gaan ze via de luchtpijp naar de steeds kleiner wordende luchtwegvertakkingen.

Hier binden de spijkervormige eiwitten op het virusoppervlak zich aan andere eiwitten op cellen in de bekleding van het ademhalingskanaal. Dan wordt het virus door de cel opgeslokt, en in die cel wordt het virus vermenigvuldigd.

De nieuwe virussen maken zich van de cel los en verspreiden zich in het ademhalingsstelsel. De geïnfecteerde weefsels raken gezwollen en ontstoken. Hierdoor ontstaan de symptomen van griep, zoals hoesten, een zere keel en een loopneus of verstopte neus.

Naarmate het virus zich via de bloedsomloop naar het hele lichaam verspreidt, ontwikkelen zich meer griepsymptomen, zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en extreme vermoeidheid. Gelukkig gaat het immuunsysteem van het lichaam nu aan het werk om de vreemde indringers te verdrijven.

In de bloedsomloop herkennen de B-cellen, dat zijn speciale immuuncellen, de ‘eiwitspijkertjes’ op de virussen, en beginnen de B-cellen zich te vermenigvuldigen. Dan gaat het cellenleger antilichamen produceren, die zich aan de spijkertjes binden en het virus ‘labelen’ om te worden vernietigd. Vervolgens worden de virussen verslonden en vernietigd door cellen die de antilichamen op het virusoppervlak herkennen. Het leger B-celklonen blijft paraat om het virus aan te vallen wanneer het opnieuw het lichaam binnenkomt.

Het vaccin in een griepprik gaat op dezelfde manier te werk om je tegen het griepvirus te beschermen. Het vaccin bevat onschadelijke stukjes van griepvirussen, die het immuunsysteem op een virusinvasie voorbereiden. Maar het griepvirus verandert (muteert) voortdurend, en dan kan het gebeuren dat een nieuwe variant niet door het immuunsysteem wordt herkend. Daarom wordt het de griepprik elk jaar aangepast en blijft er ook na een griepprik nog een kleine kans op infectie met een onbekende variant van het griepvirus.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen